Primer odpuščene sindikalne zaupnice Alme Maruške Sedlar

Obvestilo

Primer odpuščene sindikalne zaupnice Alme Maruške Sedlar

Z ogrožanjem poklicne avtonomije in sindikalnega delovanja v Sloveniji smo seznanili medije in tudi Mednarodno zvezo novinarjev (IFJ) in Evropsko zvezo novinarjev (EFJ). Dopis, ki smo ga skupaj s Sindikatom novinarjev Slovenije naslovili na vodstvi obeh mednarodnih organizacij, objavljamo v celoti.

Spoštovani kolega,

želiva te seznaniti s skrajno nevarnim precedensom, ki se dogaja v slovenskem medijskem prostoru. Precedensom, ki lahko pomeni razpad pravne varnosti z ogrožanjem ustavno zagotovljenih pravic do sindikalnega združevanja in novinarskih dolžnosti, ki izhajajo iz zakonsko zapovedane poklicne avtonomije.

Sindikalni zaupnici Sindikata novinarjev Slovenije in glavni urednici revije Obrazi, Almi Maruški Sedlar, je 20. aprila letos delodajalec, medijska družba Salomon iz vplivne skupine Krater, odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Po nacionalni zakonodaji je sicer zagotovljena delovnopravna imuniteta sindikalnega zaupnika. Delodajalec je poiskal formalni obvod in jo odpustil zaradi znakov kaznivega dejanja. Delovno razmerje ji je odpovedal z domnevo, da je izvajala mobing predvsem nad svojimi nadrejenimi v družbi Salomon.

V nacionalnih poklicnih organizacijah smo primer temeljito preučili in ugotovili, da so vodilni družbe Salomon obtožbe mobinga skonstruirali predvsem z namenom, da se znebijo aktivne sindikalne zaupnice. Sindikat je sprožil ustrezne postopke, da bi novinarsko zastopnico pravno zavaroval, tudi z zahtevkom za izdajo začasne odredbe sodišča, ki bi do ugotovitve zakonitosti ravnanja družbe Salomon, zaustavila učinkovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Očitno je bil namreč prekršen zakon, ki predpisuje, da sindikalnega zaupnika ni mogoče odpustiti brez soglasja sindikalnih organov in dokler mu nezakonito ravnanje ni dokazano. Včeraj smo prejeli zavrnitev prvostopenjskega sodišča, ki je iz postopkovnih razlogov v bistvu razsodilo, da pri odpovedi iz razloga znakov kaznivega dejanja uzakonjeno načelo imunitete ne velja. To posledično pomeni, da bo poslej lahko vsak sindikalni zaupnik v Sloveniji izpostavljen odpovedi zaposlitvene pogodbe v primerih, ko si delodajalec izmisli in mu podtakne že samo znake kaznivega dejanja, s čimer je skrajno onemogočen dostop do pravne varnosti sindikalnih zaupnikov sploh.

Ne le, da je novinarka in sindikalna zaupnica že z odpovedjo pristala na eksistenčnem robu, ampak jo hoče delodajalec tudi trajno karierno onemogočiti z diskreditacijo njenega dela kot sindikalne zaupnice in poklicnega delovanja. Zato vas prosiva, da o dogodkih seznanite vaše članice in da podprete proteste podpisanih stanovskih organizacij v Sloveniji.
Za morebitna pojasnila sva vedno na voljo.

Lep pozdrav,
Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije

Matija Stepišnik, predsednik Društva novinarjev Slovenije

Ljubljana, 29. maja 2012