Sestanek glede razvrščanja samozaposlenih v zavarovalne osnove

Obvestilo

Sestanek glede razvrščanja samozaposlenih v zavarovalne osnove

Ministrstvo za kulturo jutri, 22. septembra, ob 10. uri organizira sestanek o neustreznem razvrščanju samozaposlenih v kulturi in samostojnih novinarjev v zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sestanek je sklican na pobudo projektne skupine za celostno ureditev statusa samozaposlenih v kulturi in Društva novinarjev Slovenije, ki sta junija na ministrstvo za finance, ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in DURS naslovila zahtevo za spremembo Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove.

Pravilnik je potrebno po mnenju društva novinarjev ustrezno spremeniti tako, da se samozaposlenemu, ki je status pridobil v drugi polovici leta, zavarovalna osnova odmeri od vseh dohodkov doseženih v letu, v katerem je začel opravljati dejavnost. Na ta način bo ugotovljeni dohodek in posledično zavarovalna osnova določena na podlagi dejanskih in ne hipotetičnih dohodkov. Prav tako bo vsaj delno odpravila anomalijo, da se dobiček ugotavlja
na npr. osnovi le enega meseca opravljanja dejavnosti, v katerem je samostojni novinar prejel izredno plačilo in še subvencijo za samozaposlitev. Do prejema prve dohodninske odločbe, pa naj se samozaposlenim tako kot do sedaj zavarovalna osnova odmeri od minimalne plače.

Društvo ugotavlja tudi, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje neustrezno rešuje zahteve iz sicer ustreznega 1. odstavka 10. člena pravilnika. Zavod namreč izredno redko odloči, da je zavarovanec upravičen do znižanja zavarovalne osnove, kadar ta ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu.