Protokol za uredništva za podporo novinarjem, ki so tarče spletnega nadlegovanja

Obvestilo

Protokol za uredništva za podporo novinarjem, ki so tarče spletnega nadlegovanja

Foto: IPI

Objavljamo prevod Protokola za uredništva za podporo novinarjem, ki so tarče spletnega nadlegovanja, ki ga je Mednarodni inštitut za tisk (IPI) pripravil s pomočjo strokovnjakov in na podlagi dobrih praks uredništev 45 evropskih medijev v petih državah. Protokol je zbirka predlogov, ki uredništvom lahko pomagajo zagotoviti ustrezno in trajnostno podporno okolje za varno delo novinarjev. Novinarji so v zadnjih letih izpostavljeni številnim spletnim napadom in nadlegovanju, kar predstavlja grožnjo svobodi izražanja ter povzroča trajne negativne posledice v poklicnem in zasebnem življenju novinarjev.

Za ustrezen odziv uredništev in zmanjšanje negativnih posledic napadov na novinarje, protokol predlaga štiristopenjski model:

  • Prvi korak je ustvarjanje kulture, v kateri bodo novinarji varni pred spletnim nadlegovanjem ter vzpostavitev jasnih poti in kanalov prijavljanja. Uredniki in vodstvo morajo dati jasno sporočilo, da medijska organizacija spletno nadlegovanje jemlje resno. Vsi zaposleni in zunanji sodelavci uredništva morajo vedeti, koga lahko obvestijo o napadih in kako naj to storijo.
  • Drugi korak je ocena tveganja, ki ga spletna zloraba predstavlja za napadenega novinarja ali medij. Ta ne vsebuje le ocene tveganja za morebitno telesno poškodbo ali čustvene posledice, ampak tudi možnost, da sramotilna kampanja okrni ugled in  verodostojnost novinarja ali medija oziroma neodvisnega novinarstva kot takega.
  • Tretji korak je vzpostavitev mehanizmov za podporo in odziv, ki vključujejo tako podporo pri zagotavljanju digitalne varnosti in pravno podporo, kot tudi čustveno in psihološko podporo. Da se napadi na novinarje in medije ter drugi nesprejemljivi komentarji čim prej umaknejo, je potrebna tudi temeljita, dobro razvita strategija moderiranja komentarjev uporabnikov.
  • Četrti korak je spremljanje primerov spletnega nadlegovanja, zato da uredništvo lahko oceni, kako učinkoviti so bili uvedeni ukrepi za podporo in odziv. Spremljanje uredništvom omogoča tudi, da opazijo nove trende spletnih napadov in prilagodijo svoje mehanizme za odziv nanje.

Glede na organizacijske, kadrovske in tudi finančne vire, s katerimi razpolagajo slovenski mediji in uredništva, ne pričakujemo, da bodo vzpostavili vse v protokolu predlagane mehanizme, zelo pa si želimo, da bodo vzpostavili vsaj nekatere. Ustrezen odziv na napade in podpora napadenim novinarjem znotraj uredništva sta ključna za zmanjševanje obsega in posledic teh napadov, katerih končni cilj je utišanje kritičnih glasov in neodvisnega novinarstva.

Prevod je omogočila NEF-Mreža evropskih fundacij v sklopu iniciative Civitates v okviru projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji ter razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore.