Proti združevanju novinarskega in marketinškega dela

Stališče

Proti združevanju novinarskega in marketinškega dela

Foto: Pexels, Pixabay

V Društvu novinarjev Slovenije obsojamo primere nedopustnih praks, ki se jih v vedno večjem obsegu poslužujejo lastniki nekaterih manjših regionalnih radijskih postaj. Ponekod morajo namreč novinarji in voditelji radijskih oddaj sami poiskati sponzorja oddaje oziroma od gosta v oddaji pridobiti plačilo za njegov nastop. Gre za absolutno sporne zahteve, ki so tudi v nasprotju s 25. členom Kodeksa novinarjev Slovenije, po katerem prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih ali političnopropagandnih sporočil ni dopustno. Če novinarju ali voditelju oddaje delodajalec naroči pridobivanje sponzorskih sredstev, s tem nepovratno vpliva na njegov ugled v javnosti in neodvisnost pri delovanju. To je namreč meja, ki je novinar ne sme prestopiti, zato ga tudi delodajalec nima pravice postavljati v tak položaj.

Radijskim novinarjem in voditeljem se v vedno več primerih nalaga tudi obveznost dela s studijsko opremo in montaže zahtevnejših prispevkov, za kar so vedno doslej skrbeli tonski tehniki, ki izginjajo iz studiev. Poleg tega, da za to delo novinarji in voditelji marsikje niso usposobljeni, kar lahko vpliva na kakovost produkcije prispevkov, je ta obveznost še dodatna obremenitev za zaposlene, ki v nekaterih izredno kadrovsko osiromašenih redakcijah že danes delajo na robu zmogljivosti.

Zavedamo se, da so ob splošnih težkih razmerah na trgu za klasične medije predvsem manjši regionalni mediji še pod dodatnim pritiskom zaradi izpada oglaševalskih prihodkov, ki je posledica epidemije koronavirusa. Kljub temu dejstvu pozivamo lastnike, da storijo vse za zaščito in neodvisnost novinarskega poklica, saj so tovrstne poteze, ki spodkopavajo ugled, škodljive tudi za medij in ne le novinarje, ter na dolgi rok prav gotovo ne bodo rešile položaja medijev. Ob tem tudi novinarske kolege pozivamo, naj tudi sami ne pristajajo na poskuse uvajanj tovrstnih metod dela in naj ne sprejemajo pogojev dela, s katerimi je izguba novinarske integritete ne glede na tveganja nepovratna in le še nadalje prispeva k razvrednotenju poklica.