Ministrstvo z aneksi le v 30-odstotno izplačilo sredstev iz sklada

Stališče

Ministrstvo z aneksi le v 30-odstotno izplačilo sredstev iz sklada

Foto: Miloš Ojdanić, MMC RTV Slovenija

Društvo novinarjev Slovenije je bilo obveščeno, da je ministrstvo za kulturo 30. 6. 2020 na prejemnike subvencij iz medijskega sklada naslovilo anekse k pogodbi o financiranju in izvedbi projektov v 2020. Medijem, izbranim na razpisu za sofinanciranje programskih vsebin v letu 2020, ministrstvo s podpisom aneksa omogoča izplačilo 30 odstotkov vrednosti odobrenih sredstev. Ministrstvo je za podpis aneksa previdelo 15-dnevni rok od prejema dopisa. Mediji naj bi kljub zmanjšanju sredstev projekte izvedli v predvidenem času in v celoti, o izplačilu preostalih sredstev naj bi ministrstvo odločalo po rebalansu proračuna.  Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin tiskanih medijev, elektronskih publikacij, radijskih programov posebnega pomena, televizijskih programov posebnega pomena in študentskih programov posebnega pomena.

Izdajatelji medijev so se na društvo obrnili, ker so se znašli v veliki dilemi, ali aneks podpisati ali ne in ali podpis pomeni, da se odpovedujejo preostanku sredstev iz že podpisanih pogodb. Spraševali so se tudi, kakšne so njihove pravne možnosti, če se odločijo, da aneksa ne podpišejo, zato smo v Društvu novinarjev Slovenije pridobili pravno mnenje Odvetniške pisarne Zakonjšek, ki je izdajateljem medijev lahko v pomoč pri odločitvi za ali proti podpisu aneksa.

Če povzamemo pridobljeno pravno mnenje, ki smo ga poslali prejemnikom sredstev iz razpisa, odvetnica svetuje, da se izdajatelji z ministrstvom pogajajo, saj za enostransko vsiljevanje aneksa ni podlage. Če mediji aneksa ne podpišejo, se lahko pogajajo o upravičenosti do celotnega pogodbenega zneska na podlagi veljavne sklenjene pogodbe. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti pa lahko izpodbijajo na sodišču oziroma tudi v sodnem postopku dosežejo ugodnejšo kompromisno rešitev. Če se izdajatelj odloči za podpis aneksa, na podlagi zahtevka prejme 30 odstotkov sredstev, nima pa več pravne podlage za dodatne zahtevke in je za preostala sredstva prepuščen dobri volji ministrstva.

V društvu smo skrajno kritični do potez ministrstva, ki je zaradi 30-odstotnega znižanja proračunskih sredstev izdajateljem medijev vzel kar 70 odstotkov sredstev. Ob tem pa pričakuje izvedbo projekta v celoti. Po naših informacijah so številni izdajatelji anekse že podpisali, saj nimajo ne finančnih zmožnosti ne energije za pogajanja ali vlaganje tožb proti državi. Nekateri mediji, posebej programi posebnega pomena, ki iz medjskega sklada prejmejo višja sredstva, so za izvedbo projektov, ki jih mora medij financirati sam vnaprej,  vzeli kredite, zato so zdaj prisiljeni od države vzeti vse, kar jim ponuja. Na finančno situacijo Radia Študent, Zavoda Časoris, medijev posebnega pomena in drugih medijev, ki so v večji meri odvisni od subvencije ministrstva, pa smo že opozarjali. Zahtevo za izpolnitev pogodbenih obveznosti do medijev v celoti smo naslovili na ministrstvo in jo izrazili tudi na seji odbora za kulturo, vendar zanjo ni bilo posluha.

Pravno mnenje je na podlagi utemeljene prošnje dostopno na Društvu novinarjev Slovenije. Pišite na generalni@novinar.com.