Evropsko sodišče pristriglo krila novinarjem

Stališče

Evropsko sodišče pristriglo krila novinarjem

Foto: Pixabay

Evropsko sodišče je včeraj potrdilo odločitev Evropskega parlamenta, ki je zavrnilo zahteve za dostop do podatkov o javni porabi evroposlancev, češ da gre za njihove osebne podatke. Leta 2015 je zahteve vložila skupina novinarjev iz vseh držav članic Evropske unije, ki se je pod vodstvom slovenske novinarke Anuške Delić združila v Projekt Evroposlanci.

S to odločitvijo je sodišče evroposlance postavilo v privilegiran položaj glede na vse druge javne uslužbence in javne ustanove povsod po Evropi, katerih delo in poraba sta predmet javnega interesa in novinarskega preiskovanja v javnem interesu. Gre za precedenčno sodbo, ki bo lahko imela daljnosežne posledice za novinarstvo v Evropski uniji, saj bo teoretično mogoče zavrniti dostop do vsakega podatka, ki se dotika javnega uslužbenca ali politika, kar bo močno oviralo ali celo zavrlo novinarsko delo.

Poudarjamo, da so evroposlanci edini izvoljeni predstavniki državljanov držav članic Evropske unije, ki so se že s svojo kandidaturo odpovedali delu svoje zasebnosti in so ob tem celo sami objavljali svoje osebne podatke, kot so zakonski status, imena otrok in podobno. Evropsko sodišče je s svojo razsodbo pristriglo krila vsem evropskim novinarjem.