Zagnali smo platformo za prijavo napadov na novinarje v Sloveniji

Novice

Zagnali smo platformo za prijavo napadov na novinarje v Sloveniji

Društvo novinarjev Slovenije objavlja platformo za prijavo napadov na novinarje in medije v Sloveniji. Namenjena je novinarjem, ki v primeru napada lahko izpolnijo vprašalnik in tako javnosti posredujejo več informacij o napadu. Omogočila bo sistematično beleženje in spremljanje napadov ter ozaveščanje javnosti. Na platformi bomo zbirali prijave fizičnih napadov in groženj, verbalnih napadov, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela, vključno s sistemskimi in finančnimi grožnjami medijem, ni pa namenjena poročanju o ekonomskih pritiskih na novinarje znotraj medija.

Ob zagonu platforme novinarjem, ki so žrtve napadov, nudimo tudi brezplačni prvi pravni posvet z Odvetniško pisarno Zakonjšek. Namen posveta je ugotoviti, ali je na določen napad možno in smiselno odgovoriti s pravnimi sredstvi. Navodila za prijavo na pravno svetovanje in več informacij o poteku najdete tukaj.

Ideja o vzpostavitvi platforme je nastala ob dvoletnem spremljanju napadov na novinarje, med katerim smo ugotovili, da je tako sistemsko okolje kot politično in javno razpoloženje do novinarskega dela v Sloveniji vse bolj sovražno in omejujoče. Razpon tipov zaznanih napadov sega od fizičnega nasilja, groženj in sramotenja, do spletnega nadlegovanja in sistemskih pritiskov.

V društvu se na napade redno odzivamo s stališči, s katerimi izkazujemo solidarnost z napadenimi kolegi ter opozarjamo na nesprejemljivost, nevarnost in posledice takšnih dejanj, npr. samocenzura ali zapuščanje poklica. Pri učinkovitejšem odzivanju na napade novinarjem pomagamo z delavnicami ter navodili za pravno in komunikacijsko odzivanje nanje. Uredništvom pa je namenjen slovenski prevod IPI-jevega protokola za odzivanje na spletno nadlegovanje. Resnejše primere napadov na novinarje v Sloveniji objavljajo mednarodne organizacije na platformah, ki so jih vzpostavile za spremljanje groženj novinarjem, medijem in medijski svobodi. Ker po naših opažanjih naraščata tako število napadov kot njihova resnost, smo ocenili, da tudi v Sloveniji potrebujemo platformo, ki bo vse napade (in odzive nanje) beležila na enem mestu. Poleg tovrstnega sistematičnega spremljanja napadov po različnih kategorijah pa nam bo omogočila tudi pripravo različnih analiz ter nudila podlago za razvoj ustreznih in učinkovitih mehanizmov za zaščito novinarjev.

Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek:

Pritiski in napadi na novinarje se še naprej krepijo do te mere, da jih je vse težje sistematično spremljati, jih dokumentirati in se nanje odzivati. Platforma bo pomembno prispevala k še bolj preglednemu spremljanju napadov in bo ponujala bolj celosten vpogled v njihove razsežnosti. Platforma bi lahko bila neke vrste kompas, ki bo opozarjal na nesprejemljive prakse, ki jih je potrebno obsoditi in povečevati širše družbeno zavedanje o njihovi nesprejemljivosti.

Novinarje, fotoreporterje, snemalce in druge medijske delavce vabimo, naj napade dosledno prijavljajo na platformo, saj je ključno, da napadi ne ostanejo nezaznani in nenaslovljeni. Po izpolnitvi vprašalnika bomo prijavo uredniško pregledali. Prijava napada na platformi ne bo avtomatično sprožila odziva društva in/ali drugih akterjev, vsekakor pa lahko spodbudi odziv(e).

Na platformi smo ob zagonu že objavili napade, ki so se zgodili v tekočem letu in za katere so napadeni soglašali, da jih prijavimo. Vabljeni, da napade iz leta 2021 prijavite tudi za nazaj.

Vzpostavitev platforme je del podaljšane faze projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto, sofinancira pa ga NEF-Mreža evropskih fundacij v sklopu iniciative Civitates. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji ter razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore.