Gašper Andrinek

Gašper Andrinek

koordinator gostov / Guest Coordinator
novinar / journalist

Živi za pisanje poglobljenih življenjskih zgodb malega človeka. Zunanji svet nanj vpliva veliko bolj kot majhen prostor okoli njega, zato že od nekdaj sanja o raziskovanju tujih nemirnih območij. Izkušnje si je začel nabirati pri lokalnem časopisu, sodeloval pri več študentskih glasilih, zdaj dela na Valu 202. Baterije si polni predvsem z igranjem košarke.

He lives mostly for writing in-depth life stories of ’’small’’ people. The outside world affects him much more than the small space around him, that is why he dreams of researching foreign restless locations. He started gathering experience at his local newspaper, was a part of many student papers, now he works for Slovene Public Radio – Val 202. He charges his batteries by playing basketball.