Sklic volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije 2023

Skupščine

Sklic volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije 2023

Foto: STA

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v četrtek, 28. septembra 2023, ob 18.00 v prostorih Društva novinarjev Slovenije (7. nadstropje) na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

Dnevni red volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije:

  1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
  2. Izvolitev tričlanske komisije za štetje glasov in dveh overovateljev zapisnika
  3. Poročilo predsednice DNS o delu v preteklem mandatu in poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča o delu razsodišča
  4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS
  5. Predstavitev kandidatov za predsednika društva in kandidatov za upravni odbor
  6. Volitve predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in Novinarskega častnega razsodišča
  7. Razno
  8. Razglasitev rezultatov volitev