Transparentnost delovanja

Prihodki

Odhodki

Plača vodstva in razmerje med plačami

Člani vodstva in drugih organov Društva novinarjev Slovenije svoje delo opravljajo prostovoljno, zanj ne prejemajo plač ali sejnin. Prejmejo le povračilo potnih in morebitnih drugih stroškov, ki so nastali zaradi njihovega delovanja v društvu.

Razmerje med najnižjo in najvišjo osnovno bruto plačo v društvu je 1 : 1,05.

Letna vsebinska in finančna poročila