Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Da bi se izognili doplačilom za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke za delež, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, se lahko prostovoljno dopolnilno zavarujemo. Za prostovoljna zdravstvena zavarovanja se lahko odloči vsak. Otroka do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta (če ni sam zavarovanec), ali starejšega od 18 let, ki se redno šola, ni potrebno vključiti v prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju naslednje zavarovalnice:

Natančnejše informacij lahko dobite pri zavarovalnicah, ki ponujajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na:

  • dopolnilno zdravstveno zavarovanje – je prostovoljno zavarovanje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti (storitve iz 2. do 6. točke 23. člena Zakona)
  • dodatna oz. nadstandardna zdravstvena zavarovanja so prostovoljna zavarovanja za večji obseg pravic ali za višji standard storitev, kot je to določeno v obveznem zavarovanju, in za dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju.