Pogosta vprašanja in svetovalnica

Pogosta vprašanja in svetovalnica

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam pravice zagotavljajo v obsegu, ki ga določa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Pravice so:

  • zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko-tehnični pripomočki,
  • nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela,
  • pogrebnina in posmrtnina,
  • povračilo potnih stroškov v zezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se posameznik zavaruje za tveganje doplačil k zdravstvenim storitvam, kar mu omogoča, da se razlika med vrednostjo storitve, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje, in polno vrednostjo posamezne zdravstvene storitve, zdravila ali medicinsko-tehničnega pripomočka, krije iz prostovoljnega zavarovanja.

Zavarovane osebe uveljavljajo pravice s kartico zdravstvenega zavarovanja pri zdravstvenih zavodih in zasebnikih, ki imajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sklenjeno ustrezno pogodbo (seznam vseh izvajalcev je objavljen na spletnem naslovu ZZZS).

Zavarovane osebe imajo pravico do izbire osebnega zdravnika in zobozdravnika, ženske pa tudi do ginekologa. Zdravstvene storitve uveljavljajo pri izbranih zdravnikih in pri pooblaščenih zdravnikih, le nujno zdravljenje lahko uveljavljajo tudi pri drugih zdravnikih.

Potrebo po posameznih zdravstvenih storitvah, zdravilih in medicinsko-tehničnih pripomočkih ugotavlja osebni zdravnik. Osebni zdravnik je edini, ki ugotavlja začasno nezmožnost za delo do 30 dni (razen ko je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje), pooblaščen pa je tudi za napotitev k imenovanim zdravnikom ZZZS, na invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, odreja reševalne prevoze, hrani in zbira tudi vso zdravstveno dokumentacijo posameznega pacienta idr.