DNS o načrtovanem preoblikovanju MMC

Stališče

DNS o načrtovanem preoblikovanju MMC

V Društvu novinarjev Slovenije se zavedamo, da so spremembe v Multimedijskem centru RTV Slovenija nujne. Še posebej zato, ker mora osrednji spletni medij javne RTV postati verodostojen medij, ki sledi najvišjim novinarskim standardom, in ker mora ob vseh kadrovskih in tehničnih potencialih, ki jih ima na voljo, postaviti zgled za razvoj tovrstnih medijskih centrov.

V DNS namreč opažamo, da se je v zadnjem času dogajalo ravno nasprotno, na kar smo v primeru poročanja o propadanju podjetja Delo Revije tudi javno opozorili. Prav tako v zadnjem obdobju ne opažamo vidnejših razvojnih sprememb.

Kljub temu pa ob napovedani reorganizaciji izražamo resne pomisleke, da se lahko za napovedanimi spremembami skrivajo tudi drugačni interesi. Med novinarji v javnem zavodu namreč zadnje mesece krožijo najrazličnejše informacije o domnevnih odpuščanjih zaradi zmanjševanja stroškov. Na jasna vprašanja aktivov novinarjev vodstvo namreč še ni jasno odgovorilo. Če bo reorganizacija MMC le krinka za odpuščanje in varčevanje, je njen namen zgrešen, javna RTV, kot osrednja medijska ustanova v državi, pa lahko s takim “standardom” zada še enega v vrsti udarcev zoper novinarje in svobodo poročanja. Spremembe so še toliko bolj nedopustne, če postajajo krinka za discipliniranje oziroma umike profesionalno spornih sodelavcev javnega zavoda. Za ugotavljanje nezadostnega poznavanja ali pa celo kršenja osnov novinarskega profesionalizma namreč obstajajo drugačni instituti.

Vodstvo RTV Slovenija zato javno pozivamo, naj čim prej poda jasne odgovore, še posebej novinarjem MMC, na vprašanja, kakšen bo njihov status po preoblikovanju, kako bodo uredili njihove doslej v večini nedorečene oziroma ohlapne pogodbene statuse, predvsem pa pričakujemo jasno zavezo vodstva javnega zavoda, da bodo Aktiv novinarjev MMC aktivno vključili v procese preoblikovanja te organizacijske enote, predvsem v točki, ko bodo definirali integrirano delovanje radijskih, televizijskih in spletnih uredništev.
Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije