Kako vstopiti na novinarski trg dela?

Obvestilo

Kako vstopiti na novinarski trg dela?

V okviru državljanske pobude za evropsko medijsko zakonodajo vas v TOREK, 27. MAJA, OB 17. URI vabimo na pogovor o tem, kako se z nižanjem stroškov in prekarizacijo spopadajo na Delu. Odgovorili bomo na vprašanje, kako vstopiti na trg dela in kaj mladega novinarja na tem trgu čaka. Razmišljali bomo tudi o varnostnih vidikih novinarskega dela, kjer stroški in zaposlitveni status igrajo pomembno vlogo.

Sodelujoči:

MATEJA BABIČ STERMECKI, odgovorna urednica Dela
BOŠTJAN VIDEMŠEK, novinar Dela
MOJCA ZABUKOVEC, samozaposlena novinarka Dela

Pogovor bo vodila ŠPELA STARE, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.
Izvedli ga bomo v PREDAVALNICI ŠTEVILKA 21, na Fakulteti za družbene vede.

TRENDI NA NOVINARSKEM TRGU DELA

Leta 2013 je bilo v Sloveniji 2188 novinarjev, od tega 1625 zaposlenih in 563 samozaposlenih.

Od leta 2008 do leta 2013 je število novinarjev padlo za 100, redno zaposlenih je 200 manj, samozaposlenih novinarjev je 100 več.

Letos je portal siol.net odpustil 10 novinarjev , 47 redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev je delo izgubilo na Žurnalu.

V zadnji treh letih je 76 novinarjev zaposlila RTVS. Delo, Večer, Slovenske novice, Dnevnik, TS media, Krater Media – revijalni del in Primorske novice so v zadnjih treh letih skupaj zaposlili manj kot 15 novinarjev.

V razvid je vpisanih 245 samostojnih novinarjev, njihova povprečna starost je 42 let, povprečni bruto dohodek leta 2012 pa 12.800 €. Od 284 samostojnih novinarjev, ki so bili v razvid vpisani 2012 jih je kar 100 imelo dohodke nižje od 5.000 € letno, od 284 jih 110 ni imelo plačanih vseh prispevkov za socialno varnost.

Po oceni sindikata znašajo osnovne bruto plače novinarjev v povprečju 2500 €. Najvišje so na Delu in RTVS, najnižje pa v sistemu Salomon in v lokalnih medijih. Povprečni mesečni bruto honorar samozaposlenih novinarjev je 1000 – 1200 € . V skoraj vseh večjih medijskih hišah so novinarji izpostavljeni pritiskom nižanja plač, proračuni uredništev za zunanje sodelavce se znižujejo že zadnja štiri leta.

Konec marca je bilo na zavodu prijavljenih 23 brezposelnih oseb z visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja), 4 brezposelne osebe z magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in 57 oseb z visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo), vsi s področja novinarstva. Skupaj 84 oseb.

Neto prihodke samozaposlenih je v lanskem letu prizadela spremenjena davčna zakonodaja. Novinar, ki ima 18.000 EUR bruto letnih dohodkov in je ostal normiranec, je leta 2013 plačal 536 EUR ali 100% več dohodnine. Pri letnem dohodku 10.000 EUR, pa normiranec pred spremembo sploh ni plačal dohodnine oziroma je dobil vrnjeno akontirano dohodnino. Sedaj plača 600 EUR davka.

ZAŠČITI TISTE, KI DELAJO V MEDIJIH. PODPIŠI PETICIJO.