Novinarska debata v Celju: med javnim in zasebnim!

Obvestilo

Novinarska debata v Celju: med javnim in zasebnim!

O etičnih dilemah in mejah svobode izražanja. Pri opravljanju svoje temeljne funkcije “javnega psa čuvaja” demokracije in v tem okviru načelnega opazovalca in zaščitnika deklariranih človekovih pravic in svoboščin so mediji na žalost pogosto tudi izvor zastrašujočih kršitev drugih, enako dragocenih in enakovrednih človekovih pravic. Predvsem pravice drugih do zaščite njihovega zasebnega življenja in pravice vsakogar do poštenega sojenja, ki vključuje domnevo nedolžnosti. Ker so svoboščine in pravice enih nujno omejene s pravicami in svoboščinami drugih, je pravično razreševanje konfliktov udeleženih človekovih pravic in vzpostavljanje pravičnega ravnotežja med njimi izredno zahtevna in občutljiva naloga, ki je odvisna od specifičnih okoliščin vsakega posameznega primera in pazljive presoje niza faktorjev.

Kje: Osrednja knjižnica Celje, Levstikova dvorana

Kdaj: v sredo, 25. 5. 2016, ob 19. uri

Zakaj: Ker smo v interesu javnosti odgovorni za kakovostno informacijo in hkrati za spoštovanje zasebnosti in dostojanstva človeka.

Gosti:
Ranka Ivelja, Dnevnik, Novinarsko častno razsodišče
Barbra Jermann, urednica Suzy
Zdenka Čebašek Travnik, Varuhinja človekovih pravic 2007-2013
Jasna Zakonjšek, odvetnica
Miran Korošec, Radio Slovenija
vodi Metka Pirc, medijska hiša Novice

Pogovor organizirata Aktiv Celje in Društvo novinarjev Slovenije.

Vabljeni!