Novinarji Radia Slovenija proti nedopustnim pritiskom na uredniško neodvisnost

Stališče

Novinarji Radia Slovenija proti nedopustnim pritiskom na uredniško neodvisnost

IO Aktiva novinarjev Radia SlovenijaFoto: Bojan Velikonja

Novinarke in novinarji Radia Slovenija odločno nasprotujemo zahtevi skupine članov Programskega sveta RTV Slovenija za sklic izredne seje sveta, na kateri naj bi razpravljali o poročanju novinarjev RTV Slovenija s protestov, ki potekajo po Sloveniji, predvsem pa predlaganim sklepom. Razumemo jih kot neposredni pritisk na novinarsko neodvisnost in avtonomijo, utemeljeni v številnih dokumentih, tudi v Programskih standardih RTV Slovenija, ki jih je sprejel Programski svet RTV, novinarskem kodeksu in v Zakonu o RTV Slovenija.

Ostro zavračamo očitke nekaterih članov programskega sveta, da so novinarji pri poročanju o protestih pozivali k nasilju. Več tisoč ljudi na ulicah ni dogodek, ki bi ga lahko prezrli ali zmanjševali njegov pomen, saj bi s tem kršili eno od naših profesionalnih načel; načelo obveščanja o za javnost pomembnem dogajanju. Predlagana “priporočila”  o ponovitvah oddaj in gostih, s katerimi naj bi novinarji RTV Slovenija “opravili”  intervjuje, po našem mnenju presegajo pristojnosti članov programskega sveta, saj z njimi neposredno posegajo v avtonomijo urednikov in odgovornih urednikov. Predlagani sklepi so tudi v nasprotju s Statutom RTV Slovenija, ki med drugim določa, da Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa.

Novinarji Radia Slovenija bomo kot del javnega RTV servisa še naprej zavezani zgolj javnosti. Temeljni postulati javne radiotelevizije so namreč: nepristranskost in neodvisnost, avtonomnost, odgovornost, verodostojnost, javnost dela in kakovost. Skladno s temi načeli bomo še naprej obveščali javnost o vseh pomembnih dogodkih, ne glede na stališča posameznih članov programskega sveta. Od Programskega sveta RTV pričakujemo, da ne bo dopustil onemogočanja našega profesionalnega dela in bo preprečil nedopustne pritiske na svobodo novinarskega poročanja.