Novinarska učilnica: Dostop do informacij v lokalnem okolju

Obvestilo

Novinarska učilnica: Dostop do informacij v lokalnem okolju

Foto: Jaka Gasar, Dnevnik

Vabimo vas na izobraževanje o dostopu do informacij za novinarje s poudarkom na težavah v lokalnem okolju. Namenjena je tako članom kot nečlanom Društva novinarjev Slovenije in Društva novinarjev Slovenije – Aktiva Celje.

četrtek, 16. februarja 2023, ob 17.00

Obveščanje javnosti bi moralo biti prav toliko kot poslanstvo novinarjev in medijev tudi poslanstvo javnih institucij na vseh ravneh. Le ob dobrem sodelovanju enih in drugih je javnost ustrezno obveščena o vseh zanjo relevantnih zadevah. Žal se v praksi pogosto zapleta, še posebej na regionalni in lokalni ravni. K bolj učinkovitemu pridobivanju informacij bosta z znanjem in izkušnjami prispevali:

Mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke (IP), bo odgovorila na vprašanja, kakšne so obveznosti občinskih organov pri posredovanju informacij, katere informacije so dolžni vedno posredovati, katere informacije morajo biti dostopne proaktivno in pod kakšnimi pogoji lahko zavezanci dostop zavrnejo. Predstavila bo napogostejše dileme iz prakse IP v zvezi z izjemami predvsem v lokalnem okolju (komunikacija z župani, seje občinskih svetov …) in razložila, kako napisati dobro zahtevo za dostop (in pritožbo), kar je ključno za hitro pridobitev zahtevanih informacij.

Anuška Delić, odgovorna urednica in ustanoviteljica Oštra, Centra za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, bo delila »tips and tricks« iz svoje dolgoletne, tudi mednarodne prakse pridobivanja informacij prek postopkov, ki jih omogočajo Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pravila EU glede dostopa. Iz praktičnega zornega kota bo razložila, kdaj je za hitro in učinkovito pridobitev informacij bolje uporabiti medijsko zakonodajo in kdaj zakon o dostopu. Razložila bo, kako postopki potekajo, predstavila običajne zaplete in navodila, kako jih rešiti.

Izobraževanje organizirata Društvo novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije – Aktiv Celje, temo izobraževanja smo izbrali v sodelovanju z novinarji iz regije. Potekalo bo v živo, zaključili ga bomo do 19. ure. Udeležba je brezplačna, prosimo pa, da se nanj prijavite na spodnjem prijavnem obrazcu. Udeležencem iz bolj oddaljenih krajev lahko povrnemo potne stroške. Za več informacij nam pišite na pisarna@novinar.com.

Izobraževanje izvajamo v okviru projekta Sindikati za pravično okrevanje, ki ga vodita Evropska konfederacija sindikatov in Evropska zveza novinarjev. Financira ga Evropska komisija v sklopu sklada za okrevanje po epidemiji covida-19.

Vabljeni!

sl-financira-evropska-unija_pos