Pižama o festivalu Naprej

Novice

Pižama o festivalu Naprej

Anja Hohler

Boštjan Gorenc – Pižama meni, da je veliko slovenskih medijskih hiš usmerjenih samo v zaslužek. Vseeno pa obstaja nekaj pozitivnih izjem, ki skrbijo za raziskovanje in poročanje na nivoju.  Po njegovem mnenju je to  “podstavek”, na katerem je dobro graditi.  “Na dogodkih, kot je festival Naprej/Forward se vidi, da novinarji niso apatični, ampak imajo željo po izboljševanju,”  je povedal  in dodal: “Prav je, da pridejo tudi gosti iz tujine, saj ne smemo biti zaprti v svoje okvire, kot da se bomo od tujih praks okužili.”