Poročilo o delu NČR v letu 2012

Obvestilo

Poročilo o delu NČR v letu 2012

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Sindikata novinarjev Slovenije in Društva  novinarjev Slovenije, je v obdobju od 20. decembra 2011 do 10. novembra 2012 prejelo 48 vlog oz. pritožb, od tega 37 ustreznih za začetek postopka.

V primerljivem obdobju leta 2011 je NČR prejelo 53 vlog, leta 2010 44 vlog, leta 42 vlog, leta 2008 41 vlog, leta 2007 pa 30 vlog. Čeprav je na prvi pogled videti, kot da je število vlog na NČR v zadnjem letu upadlo, je to verjetno posledica dejstva, da je obdobje letošnjega poročila 1 mesec in 10 dni krajše od lanskega.

Od tega je v 14 primerih ugotovilo, da novinar ali novinarji niso storili nobene od očitanih jim kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije. V 13 primerih je ugotovilo, da so novinarji v eni ali več točkah kršili Kodeks novinarjev Slovenije. V enem primeru sta se pritožnik in novinar poravnala.

Največ pritožnikov se je v letu 2012 na NČR obrnilo s pritožbo o kršenju 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Več pordobnosti o delu NČR preberite v pripetem poročilu o delu in na spletni strani NČR.