Predlog zakona o avtorskih pravicah za novinarje nezadovoljiv

Obvestilo

Predlog zakona o avtorskih pravicah za novinarje nezadovoljiv

Foto: Pixabay

Društvo novinarjev Slovenije je pripravilo pripombe na predlog Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (predlog ZASP) in Zakona o upravljanju avtorskih in sorodnih pravic, s katerim Slovenija prenaša direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Pripombe društva novinarjev se nanašajo na določbe v zvezi z uveljavitvijo nove sorodne pravice, tj. pravice založnikov medijskih publikacij, ki jo predlog ZASP določa v 139.a členu, na novo vsebinsko omejitev avtorske pravice, določeno v 47. b členu, v zvezi s poukom na daljavo in čezmejnim poukom, ter na poročanje v okviru 82. člena.

Naše pripombe gredo predvsem v smeri večje zaščite pravic novinarjev, ki so v odnosu z založniki, torej delodajalci oziroma naročniki, v izrazito podrejenem položaju. Predlagamo, da se založniška pravica obvezno kolektivno upravlja tako za novinarje kot založnike, saj smo prepričani, da je to najbolj učinkovit način za uveljavitev pravice proti ponudnikom storitev informacijske družbe (Google, Facebook …) in tudi za dogovor med imetniki pravic oziroma upravičenimi do nadomestil. Predlagamo tudi, da se v zakonu določi primeren delež prihodka za novinarje, ki ga prejmejo založniki spletnih publikacij iz naslova nove sorodne pravice, in sicer najmanj polovica.

Ne pozabimo, da je direktiva le prvi korak k zmanjševanju vrednostnega razkoraka, ki je nastal v nereguliranem digitalnem svetu. Novinarji smo veliko izgubili in čas je, da se ustvarijo pogoji za bolj pravično in sorazmerno delitev. Tako imenovani trikotnik transparentnosti v direktivi predstavlja podlago za to, da bi avtorji prejeli pravično nadomestilo, ki je nujno, če želimo ohraniti profesionalno novinarstvo, ki je ključno za demokracijo. Predloga zakonov zaenkrat ne vsebujeta vseh potrebnih varovalk, ki jih direktiva omogoča, da bi novinarjem zagotovila pravični delež na novo generiranih avtorskih nadomestilih.