Predsednik DNS strnil vtise: Nalili smo si čistega vina

Intervju

Predsednik DNS strnil vtise: Nalili smo si čistega vina

Anja Kralj

Predsednik Društva novinarjev Slovenije Matija Stepišnik je ob zaključku prvega medijskega festivala v Sloveniji strnil svoje vtise. Pravi, da je organizacija tovrstnih festivalov nujna, če želi novinarstvo kot poklic v Sloveniji preživeti.

Kakšen je splošen vtis ob zaključku festivala?

Festival je pokazal, da v slovenskem novinarstvu znamo pogledati naprej. Čeprav  se je v dvajsetih letih nakopičilo ogromno problemov, se zavedamo, da so za novinarstvo prelomni časi. Odgovoriti je potrebno na nekatera temeljna vprašanja tehnološke revolucije, nove poslovne modele, stopiti v korak s časom. Prepričan sem, da imamo v Sloveniji novinarje, ki znajo delati v interesu javnosti in vršiti nadzor nad elitami. Žal imamo slabo medijsko zakonodajo in slabo sistemsko okolje. Boriti se moramo, da stvari uredimo. Po drugi strani pa moramo skrbeti, da ne bomo zamudniki, da ne bomo tisti, ki se ne znajo prilagoditi novim medijskim trendom. Zato lahko takšne festivale razumemo kot čas za debato in poglobljeno analizo, da si odgovorimo na vprašanji, kje smo in kam moramo. Zadovoljen sem, da se je tukaj zvrstilo veliko eminentnih gostov, ki so nam predstavili dobre prakse, in da smo si nalili čistega vina, kje  delamo slabo.

Bi  lahko bil obisk večji?

Prišli so tisti novinarji, ki si  želijo takšnih razprav. Lahko bi jih bilo več, ampak tisti, ki so prišli, so vedeli, zakaj so tu. Na njih bo temeljila prihodnost novinarstva v Sloveniji, saj jih zanimajo medijski trendi in realna situacija. Zato tudi ni grenkobe. Kmalu bodo vsi spoznali, da so takšna srečanja nujna, če želimo, da poklic preživi.

Kaj pravite na predlog radijskega voditelja in novinarja Mateja Praprotnika, da bi v bodoče na festival povabili tudi ljudi iz drugih strok?

Tudi letos festival ni bil zaprt. Čeprav je primarno namenjen novinarjem, smo že letos povabili sodelavce s primerljivih komunikacijskih strok. Odprli smo vrata, mogoče bi morali narediti debato,  v kateri bi razčiščevali odprta vprašanja na relaciji novinar in piarovec.  Za to je še čas. V tem trenutku je bilo treba odpreti razprave o prihodnosti. Uspelo nam je spregovoriti o vlogi podatkovnega novinarstva, o dizajnu, fotografiji, o vseh relevantnih stvareh, hkrati pa nam je uspelo razdelati slovensko medijsko sceno. Uspelo nam je določiti tiste točke, ki bodo v prihodnosti naš glavni izziv.

Bo mogoče prihodnje leto festival usmerjen v interakcijo z javnostjo?

Novinarji smo tisti, ki delamo v interesu javnosti, ta je naša najpomembnejša zaveznica. Zato ima  pravico, da pove, kako vidi slovenski medijski prostor in novinarstvo. Ne morem trditi, da ima vedno prav, ampak mediji morajo delovati v interesu javnosti. Novinarstvo niso samo velike zgodbe, ampak tudi mikro primeri iz lokalnega okolja. Res je, da jih znamo najti, ne pa toliko izpostaviti. Čas je, da slovenski novinarji ob nujnem nadzoru oblasti najdemo tudi tiste posameznike, ki delajo dobro in imajo rešitve tudi za to krizo. Treba  jim je dati več prostora in glasu, da razbijejo vzdušje negativizma, ki se širi po vsej državi.