Rokohitrske parcialne spremembe ZMED so neprimerne

Stališče

Rokohitrske parcialne spremembe ZMED so neprimerne

V Društvu novinarjev Slovenije smo ogorčeni, da se je predsednik vlade Miro Cerar včeraj odločil, da se bo sploh prvič v tem mandatu in le nekaj mesecev pred njegovim koncem javno oglasil na temo medijske zakonodaje. To nas čudi še toliko bolj, ker smo številne interesne skupine že vse od začetka mandata te vlade, ki se je spremembam na medijskem področju zavezala že v koalicijski pogodbi, javno in glasno opozarjale na njeno zastarelost in škodo, ki jo povzroča.

Za to potezo se je premier odločil, kljub temu da v predalu vlade že več kot leto leži medijska strategija, ki naj bi bila podlaga za spremembo zakonodaje, pa premier do sedaj ni našel motiva in politične volje, da bi koalicija dokument uskladila in sprejela. Poleg tega je koalicija sredi decembra javnosti sporočila, da sprememb medijske zakonodaje v tem mandatu ne bo, na kar smo v društvu novinarjev odgovorili z odprtim pismom predsedniku vlade, na katerega do danes, kljub vmesnemu opominjanju, nismo prejeli nobenega odziva. Odgovora nismo prejeli niti, ko smo maja vlado opozorili na problematiko netransparentnega financiranja občinskih medijev.

Sprašujemo se, zakaj se je Miro Cerar na pritisk ene od interesnih skupin, Združenja radiodifuznih medijev, tik pred začetkom predvolilne kampanje odločil z naročilom parcialnih rešitev poseči v ta zelo kompleksen problem, za rešitev katerega do danes ni našel volje. Ne želimo reči, da zahteve programov posebnega pomena, ki želijo redefinicijo statusa in revizijo obsega javne službe, niso legitimne in upravičene, kot je upravičena tudi skrb za usodo lokalnih radijskih in televizijskih programov. Vendar pa nič bolj kot zahteve po ureditvi številnih drugih področij, kot so na primer koncentracija lastništva, občinska glasila, popravek, financiranje kakovostnega in preiskovalnega novinarskega dela, če naštejemo le nekatere. Medijska zakonodaja je tako zastarela, problemi pa tako kompleksni in prepleteni, da smo prepričani, da problema ni moč rešiti z rokohitrskimi parcialnimi rešitvami tik pred volitvami. Najmanj, kar pričakujemo od predsednika vlade, pa je, da odgovarja na pisma največje novinarske stanovske organizacije v Sloveniji. Vsaj vljudnostno, če je za vsebinske odgovore že prepozno.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije