RTVS naj kadrovske odločitve sprejema v soglasju s socialnimi partnerji

Stališče

RTVS naj kadrovske odločitve sprejema v soglasju s socialnimi partnerji

Foto: Bojan Velikonja, Dnevnik

Vodstvo RTV Slovenija namerava končno rešiti več let star kadrovski problem in zaposliti stalne pogodbene sodelavce. Reševanje tega problema je za novinarje, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev, seveda zelo dobrodošlo. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo z izkušenimi in dragocenimi novinarskimi kolegi, ki že dolga leta delajo na RTV Slovenija, a teh pogojev ne izpolnjujejo. Opozarjamo, da so se nekateri med njimi v zadnjih letih dokazali pri najzahtevnejših temah in novinarskih zvrsteh. Med njimi so tudi novinarji, ki v javnosti veljajo za zaščitni znak RTVS. V vodstvu zanje napovedujejo “poseben status brez elementa delovnega razmerja”, kaj konkretno ta opredelitev pomeni, pa niso pojasnili.

Vodstvo zavoda tudi načrtuje, da bo sodelavce prerazporedilo glede na delovne potrebe in se z nekaterimi zaposlenimi dogovorilo za morebitni krajši delovni čas. Hkrati pa načrtuje drastično znižanje stroškov dela v zelo kratkem času. Vse te uradne in neuradne informacije vnašajo v kolektiv veliko negotovost in nemir, zato vodstvo pozivamo, da svoje namere čim prej predstavi redno zaposlenim in honorarnim sodelavcem, saj dosedanji način komuniciranja vodstva s sodelavkami in sodelavci ni ustrezno, informacije, ki jih dobivajo, pa lahko kvečjemu razumejo kot grožnje.

Verjamemo, da se lahko na RTV Slovenija najde ustrezno  rešitev za vse novinarje, ki so se dokazali z delom, tudi če morda kakšnega pogoja za sklenitev rednega delovnega razmerja ne izpolnjujejo. Vodstvo pozivamo, naj tem novinarjem omogoči dokončanje študija ali uredi interno priznanje zahtevanih kvalifikacij (NPK), s socialnimi partnerji pa naj poišče normativne temelje in določi časovno sprejemljiv okvir za realizacijo teh rešitev.

Prav tako ima RTV Slovenija  pomembno vlogo in tudi poslanstvo pri oblikovanju mladih novinarjev, ki šele začenjajo novinarsko pot. Ker RTVS ne more zapreti vrat mladim kadrom, vodstvo pozivamo, da pripravi strategijo zaposlovanja, uredi sistem permanentnega izobraževanja in mentorstva.

RTV Slovenija je v skladu s svojim statutom javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena in vloga odličnih novinarjev je v tem zavodu nepogrešljiva.

Aktiv Radia Maribor
IO Aktiva Radia Slovenija
IO Aktiva Informativnega programa TV Slovenija
Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije