Ostajamo zavezani javnosti

Stališče

Ostajamo zavezani javnosti

Podpora javnosti kakovostnim medijem je v kriznem času pomembnejša kot kdajkoli. Zavedamo se svoje odgovornosti, zaveze visokim profesionalnim standardom in etičnim merilom. In vemo, da se lahko iz vedno težjega ekonomskega položaja, ki vse bolj reže v socialne pravice novinarjev kot temelja profesionalne in osebne integritete, rešimo le, če bomo ohranili zaupanje javnosti z visoko kvalitetnimi, relevantnimi in verodostojnimi zgodbami, preiskovalnimi vsebinami, pravimi vprašanji. Zato na 3. maj, svetovni dan svobode medijev, potrjujemo našo temeljno zavezo, da bomo ostali najmočnejši zavezniki javnosti in kritična vest družbe, neodvisni nadzorniki politikov in drugih elit.

Samo letos je na svetu življenje izgubilo 19 novinarjev, 162 so jih zaprli (sveži podatki na: http://en.rsf.org/). V Sloveniji vse več novinarjev dela v izrazito negotovih, prekernih delovnih razmerah. V imenu varčevalnih ukrepov, ki so ponekod dokončno razgalili neprilagojenost poslovnih in razvojnih medijskih modelov lastnikov medijev, ki so to poslali v času zablod slovenske tranzicije, se ponekod nižajo standardi novinarskega in uredniškega dela, krčijo se pravice novinarjev, kar najeda tudi “požarni zid” novinarske in uredniške avtonomije. Temu se bomo odločno uprli, a brez solidarnosti, brez podpore kritične javnosti in njenega zaupanja ne bo šlo.

Obenem pa trdno verjamemo, da imamo pri nas dobre novinarje. Verjamemo v uspeh, napredek, razvoj, vizijo in pošteno delo. Marsikdo meni, da so to ideali, ki jih v teh časih posamezniki ali družba težko dosežejo. Zgodbe tistih, ki so vanje verjeli in jim je uspelo, dokazujejo, da se da. A še nekaj je nedvo(u)mno: za uspešne življenjske zgodbe so pomembne dobre informacije. Analitične, preverjene, kritično ovrednotene, postavljene v kontekst. Da je kakovostna, kredibilna informacija pomembna za napredek posameznikov in družbe, so v najrazličnejših medijskih akcijah po svetu v zadnjih letih že potrdili mnogi pomembni akterji globalnega družbenega dogajanja. Letos smo se jim pridružili tudi slovenski mediji. Društvo novinarjev Slovenije in mediji smo nekaj minut pred poldnevom simbolično “zatemnili” naše spletne izdaje in dali besedo naši javnosti – tisti, ki brez zadržka priznava, da je treba za uspešne osebne zgodbe brati, poslušati in gledati dobre novinarske zgodbe.

Tudi novinarji in medijski ustvarjalci se zavedamo, da lahko storimo več. Zato bomo začeli pri sebi. Že konec novembra s prvim mednarodnim festivalom medijske kulture in trendov Naprej/Forward. Takrat bomo naredili inventuro našega dela in s konkretnimi primeri dobrih praks iz tujine pogledali v prihodnost – in skušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko v še tesnejšem zavezništvu z našimi bralci, poslušalci in gledalci naredimo korak naprej. V prihodnost, ki ne bo tako temna, kot se zdi zdaj.