Marko Milosavljević

Marko Milosavljević

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
redni profesor

Prof. dr. Marko Milosavljević je profesor na katedri za novinarstvo in predstojnik oddelka za komunikologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je poznavalec slovenskega in širšega evropskega medijskega prostor ter pri Svetu Evrope sodeluje kot član Odbora strokovnjakov za odpornost medijev in trajnost (MSI-RES). Bil je podpredsednik Odbora strokovnjakov za medijsko okolje in reformo (MSI-REF) pri Svetu Evrope (2020–2022), bivši predsednik sekcije za komunikacijsko pravo in politiko Evropskega združenja za raziskave in izobraževanje o komunikacijah (ECREA) (2018–2021), član osrednje strokovne skupine za medije in kulturo (EENCA), ki je svetoval Evropski komisiji na področju kulture in medijske politike (2016–2020).

Marko Milosavljević is a Full Professor, Ph.D., at the Section  of Journalism at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovenia. He is a Head of the Department of Communication at the Faculty of Social Sciences. He is a member of the Committee of Experts on Media Resilience and Sustainability (MSI-RES) at the Council of Europe (2022-). He was a Vice-Chair of the Committee of Experts on Media Environment and Reform (MSI-REF)at the Council of Europe(2020-2022). He was the chair of Communications Law and Policy section of European Communication Research and Education Association (ECREA) (2018-2021). He was a member of the Core Experts Group for Media and Culture (EENCA), advising European Commission on culture and media policy (2016-2020).

Dogodki / Events

24. 11. 2023 - So vsebine, ustvarjene z UI, še novinarske?