Pika Šarf

Pika Šarf

svetovalka Informacijskemu pooblaščencu
raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo

Pika Šarf je zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu, kjer se ukvarja z mednarodnim sodelovanjem in nadzorom. Poleg tega je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2022 tudi doktorirala. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z vprašanjem, ali Evropska unija pod krinko interoperabilnosti gradi sistem množičnega nadzora državljanov tretjih držav. Raziskovalno se ukvarja s temami na presečišču prava in tehnologije, predvsem varstvom osebnih podatkov in uresničevanju drugih pravic v digitalnem svetu.

Pika Šarf works for the Information Commissioner where she focuses on international cooperation and surveillance. She is also a researcher at the Institute of Criminology at the Faculty of Law, University of Ljubljana, where she got her PhD in 2022. Her thesis explored whether the European Union is building a mass surveillance system for third-country nationals under the guise of interoperability. In her research she focuses on topics at the intersection of law and technology, in particular personal data protection and the exercise of other rights in the digital sphere.

Dogodki / Events

24. 11. 2023 - So vsebine, ustvarjene z UI, še novinarske?