Samo Mirnik

Samo Mirnik

KLS Ljubno
izvršni direktor

Izvršni direktor KLS Ljubno, podjetja, ki je utrpelo škodo, ki se meri v milijonih evrov, pomemben zaposlovalec v savinjski regiji. Tradicionalno lokalno vpeto in družbeno odgovorno podjetje, nepogrešljivi donator društvom v dolini, ki se bo dolgo postavljalo na noge in pri tem niti nima izbire selitve.

He is the executive director of KLS Ljubno, a company that is a major employer in the Savinja region and has suffered millions of euros in damage during the floods. KLS Ljubno has always been a socially responsible company with strong links to the local community, and an indispensable donor to non-profits in the valley. It will need a long time to get back on its feet, and relocation is not an option.

Dogodki / Events

22. 11. 2023 - Medijsko popoplavno ogledalo: Drugi o nas