Medijsko popoplavno ogledalo: Drugi o nas

Medijsko popoplavno ogledalo: Drugi o nas

Dan / day:
22. 11. 2023
Kdaj / when:
18.00—19.00
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in conversation

Ogledalo bodo medijem in novinarjem nastavili tisti, o katerih so poročali med avgustovsko naravno katastrofo in po njej z več področij: interventnih, reševalnih ekip, perspektive lokalnih skupnosti, gospodarstva in turizma oziroma skupnosti prebivalcev. Kaj pomeni nenadna vseprisotnost medijev, tako domačih kot tujih, na odročnih območjih, ki niso nenehno pod žarometi? Kako s(m)o novinarji pristopali, s(m)o poročali odgovorno, kredibilno, v pravem času in na pravem mestu? Kje so bile prednosti in slabosti, kaj so mediji prispevali in kaj oteževali? Kako se znajti v informacijski poplavi, komu zaupajo in česa ne prenesejo?

A mirror will be held up to the media and journalists by those who we covered during and in the aftermath of the natural disaster in August: first responders, local communities, business. What does the sudden omnipresence of media, both domestic and foreign, do in remote areas that are not constantly in the spotlight? How did journalists approach this disaster? Did we report responsibly, credibly, at the right time and in the right place? What were the strengths and weaknesses, what did the media contribute and what did we hinder? How to cope with the information deluge, who to trust and who not to trust?