Žana Vertačnik

Žana Vertačnik

Pop TV
novinarka

Mlada novinarka, ki je iz časopisa uspešno presedlala na televizijo. Pokriva notranjo politiko, v času poplav pa je takoj poprijela za delo na svojem domačem poplavljenem terenu in se vklapljala v program s pomembnimi informacijami in opazovanji ne glede na omejitve terena.

A young journalist who has successfully made the transition from newspaper to television, she specialises in domestic politics but immediately jumped to covering the natural disaster from her flooded hometown, reporting live with important information and observations regardless of the difficult conditions on the ground.

Dogodki / Events

22. 11. 2023 - Odgovorno novinarstvo ob naravnih katastrofah