Odgovorno novinarstvo ob naravnih katastrofah

Odgovorno novinarstvo ob naravnih katastrofah

Medijska debata

Dan / day:
22. 11. 2023
Kdaj / when:
19.30—20.30
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in conversation

Kako so del(ov)ali v kriznih razmerah, kako je pristopati kot novinar(ka) in hkrati tudi kot del lokalne skupnosti, ki jo je prizadela katastrofa? Kaj so verodostojni in odgovorni pristopi in kaj potem, ko je najhujše mimo – kako odmeriti in poglobiti teme in obdelave, potem ko interventno mine in je treba kopati dlje in globlje? Kako tudi uredniško zaupati in vedeti, kdaj in kako objavljati novice in kako nadaljevanja, da bodo vsebine ustrezno informirale javnost in nagovorile odločevalce. Kaj je vloga novinarstva v nenehnih kriznih situacijah, ko je namesto sejanja panike in objav na prvo žogo, tudi ob poplavi dezinformacij na družbenih omrežjih, treba vselej biti in ostati med prvimi, a hkrati pravimi informatorji. Kako (vero)dostojno in etično nagovarjati osebne tragedije in tudi pomagati z dovolj kritične distance? In kako ne nazadnje prenesti, predelati tragične izpovedi povsem po človeški, ne le novinarski plati?

What is it like to be a part of a crisis, what is it like to tackle it as a journalist and at the same time as a member of the local community affected by disaster? What are credible and responsible approaches and what happens after the worst is over – which stories to choose and how deep to dive after the immediate relief effort is over and one must dig further and deeper? How to have editorial confidence and know when and how to publish news and follow-ups so that the content adequately informs the public and speaks to decision-makers. What is the role of journalism in situations of constant crisis, when, instead of scaremongering and publishing at the drop of a hat, even in the face of a flood of disinformation on social networks, it is always necessary to be and remain among the first to report, but at the same time provide information that is correct. How to deal with personal tragedies with credibility, dignity and in an ethical way, and also help from a sufficiently critical distance? And how to process and convey tragic stories not only journalistically but also humanely?