Najboljša prostovoljska zgodba 2022

Nagrade

Najboljša prostovoljska zgodba 2022

Slovenska filantropija v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije tretjič razpisuje natečaj za priznanje Najboljša prostovoljska zgodba 2022, ki ga bomo izročili maja v Nacionalnem tednu prostovoljstva. S priznanjem želimo izpostaviti avtorja ali avtorico, ki je s svojim prispevkom prispeval_a k prepoznavnosti prostovoljstva.

Kandidaturo lahko vloži avtor_ica prispevka ali urednik_ca, ki mora do petka, 14. aprila 2023, predložiti izpolnjeno prijavo s prilogami. Prijavljeni prispevek je moral biti objavljen v času od 1. januarja do 31. decembra 2022 na televiziji ali radiu ter v tiskanih (časopisi, revije, glasila) ali elektronskih medijih, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Najboljša prostovoljska zgodba 2022« ali skenirano na novice@filantropija.org.

Nagrajenca ali nagrajenko bomo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo v torek, 23. maja 2023. Več informacij o postopku izbora preberite spodaj.

Avtor najboljše prostovoljske zgodbe v letu 2020 je bil Andraž Rožman.

Avtorica najboljše prostovoljske zgodbe v letu 2021 je bila Marija Šelek.

Uvodna obrazložitev

Slovenska filantropija v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije tretje leto zapored razpisuje natečaj Najboljša prostovoljska zgodba 2022. Namen poziva je podelitev priznanja novinarju/novinarki, ki je s svojim prispevkom prispeval/a k prepoznavnosti prostovoljstva (predstavitev prostovoljca, prostovoljske organizacije ali prostovoljskega projekta).

Kandidiranje za naziv in pogoji za sodelovanje

Kandidaturo lahko vloži novinar ali novinarka, sodelavci uredništva ali njegov/njena urednik_ca, ki mora predložiti izpolnjeno prijavnico s prilogami in soglasje kandidata_ke.

Prijavljen prispevek je moral biti objavljen v času od 1. januarja do 31. decembra 2022 na televiziji ali radiu ter v tiskanih (časopisi, revije, glasila) ali elektronskih medijih, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Postopek izbire prejemnikov naziva

Za izbor kandidatov Slovenska filantropija imenuje posebno strokovno komisijo. Strokovna komisija sprejema odločitve s konsenzom.

V izbor se uvrsti predlog, ki:

– je prispel pravočasno,

– je popoln,

– ima priložene najmanj tri reference.

Odločitev strokovne komisije je dokončna in nanjo pritožba ni mogoča.

V primeru zavrnitve predloga ima predlagatelj od strokovne komisije pravico zahtevati utemeljitev odločitve. Prijavitelji bodo o podelitvi naziva obveščeni po elektronski pošti.

Poroto za izbor nagrad sestavljajo Uroš Škerl (Dnevnik), Špela Kuralt (Delo), Jasna Rajnar Petrović (Slovenska filantropija) in Sabrina Lever (Slovenska filantropija).

Rok in način oddaje prijave

Prijavitelj prijavnico s prilogami pošlje po navadni pošti na naslov:

Slovenska filantropija

Cesta Dolomitskega odreda 11

1000 Ljubljana

s pripisom »Najboljša prostovoljska zgodba 2022« ali skenirano na novice@filantropija.org.

Rok za oddajo predlogov je 14. april 2023.

Podelitev naziva

Podelitev naziva bo potekala na posebnem slovesnem dogodku v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo 23. 5. 2023.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede podelitve naziva je:

Sabrina Lever, dosegljiva na 01 433 40 24 ali sabrina.lever@filantropija.org.