Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Skupščine

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva novinarjev Slovenije,

upravni odbor vas v skladu s statutom vabi na REDNO SKUPŠČINO DRUŠTVA, ki bo v torek, 6. junija 2017, ob 13.00, v prostorih društva, Vošnjakova 8, Ljubljana.

Nagovor predsednice društva ob sklicu skupščine

Sklic skupščine

Dnevni red skupščine:

1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu upravnega odbora ter poročilo predsednika Novinarskega častnega razsodišča

Poročilo o delu upravnega odbora

Poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča

Statistika NČR za leto 2016

4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2016

Poročilo nadzornega odbora

5. Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije

Predlog sprememb statuta

6. Sprememba 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije

Predlog spremembe kodeksa

7. Razprava o učinkovitosti in smiselnosti obstoječe društvene organiziranosti po medijih in regijah
8. Razno

Navodila kako glasujemo

Vabljeni!