Sklic volilne skupščine 2015

Skupščine

Sklic volilne skupščine 2015

Volilna skupščina Društva novinarjev Slovenije bo v četrtek, 24. septembra 2015, predvidoma ob 15:00 v veliki sejni dvorani (6. nadstropje) Zveze svobodnih sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Dnevni red volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije:

1.   Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2.   Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3.   Sprejem sprememb Statuta DNS

Aneks k statutu 2015

4.   Sprejem sprememb Pravilnika o delu NČR

Pravilnik o delu NČR 2015

5.   Poročilo predsednika DNS o delu v preteklem mandatu in poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča o delu razsodišča

Poročilo predsednika DNS za mandat 2011-2015

Poročilo predsednice NČR

Statistika NČR do septembra 2015

6.   Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2013-2014

Poročilo NO 2013-14

7.   Predstavitev kandidatov za predsednika društva in kandidatov za upravni odbor

Program dela UO DNS 2015 – 2019

Program dela 2015-19

8.   Volitve predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in Novinarskega    častnega razsodišča
9.   Razprava o aktualnih razmerah v medijih
10. Razno
11. Razglasitev rezultatov volitev

Kandidacijska lista za volitve članov organov društva za mandatno obdobje 2015/2019

Kandidata za predsednika
(voli se 1 kandidat)

 1.          Petra Lesjak Tušek/Večer
Predlagatelj Aktiv DNS Večera

2.          Marjan Lekše/upokojen

Kandidati za upravni odbor
(voli se 10 kandidatov)

 1.          Manica Ambrožič/TV Slovenija
2.           Irma Benko/upokojena
3.           Primož Cirman/Dnevnik          
4.           Sekumady Conde/ TV Slovenija, samostojni novinar
5.           Sonja Grizila/upokojena
6.           Nataša Kuhar/Radio Maribor
7.           Duška Lah/TV Maribor
8.           Blaž Močnik/Delo
9.           Blaž Petkovič/Dnevnik
10.         Metka Pirc/Novice, samostojna novinarka
11.          Sašo Radej/samostojni fotoreporter    
12.         Tjaša Slokar/POP TV
13.         Tanja Starič/Radio Slovenija
14.         Matija Stepišnik/Večer
15.         Uroš Šoštarič/upokojen
16.         Jernej Verbič/Dnevnik, samostojni novinar
17.         Boštjan Videmšek/Delo
18.         Mojca Zorko/STA

Kandidati za nadzorni odbor
(voli se 3 kandidate)

 1.          Nevenka Dobljekar/upokojena
2.           Miha Drozg/POP TV
3.           Aleš Kocjan/Večer
4.           Miran Korošec/Radio Slovenija
5.           Nada Ravter/upokojena
6.           Jasna Tepina/upokojena

Kandidati za Novinarsko častno razsodišče
(voli se 5 kandidatov)

 1.           Gojko Bervar/upokojen
2.            Uroš Gramc/Večer
3.            Ranka Ivelja/Dnevnik
4.            Peter Kuhar/upokojen
5.            Sonja Merljak/Delo
6.            Brane Piano/Delo – Celje
7.            Tatjana Pirc/Radio Slovenija
8.            Neva Železnik/upokojena

Kandidati za Novinarsko častno razsodišče – predstavniki javnosti

(voli se 1 kandidat)

1.            Maja Peharc
Maja Peharc

2.            Jernej Rovšek/predlagatelj varuhinja človekovih pravic
Jernej Rovšek

3.            Domen Savič
Domen Savič

4.            Katarina Vučko/predlagatelj Mirovni inštitut
Katarina Vučko