Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji – tretja faza

Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji - tretja faza

Trajanje projekta: 1. 12. 2021–31. 12. 2023

Vrednost projekta: 100.000 evrov | Delež DNS: 31.000 evrov

V naslednjih dveh letih bo koalicija pri zaščiti vloge civilne družbe in novinarstva v Sloveniji še izboljšala uporabo obrambnih strategij in strategij odzivanja, ki so se izkazale za uspešne v prejšnjih fazah projekta (tj. poročanje o napadih na spletno platformo, pomoč pri pravnem odzivanju na napade, opozarjanje mednarodne skupnosti, izmenjava izkušenj in strategij z aktivisti in novinarji v drugih državah …) in jih združila s proaktivnim pristopom pri spodbujanju delovanja organizacij civilne družbe z metodo pripovedovanja zgodb, usposabljanjem novinarjev za boj proti polarizaciji in vključevanjem v medsektorsko koalicijo civilne družbe, katere cilj je mobilizacija državljanov pred volitvami in artikulacija zahtev za konkretne politične obljube in spremembo politike. Strategija vključuje zagotavljanje varnega skupnega pisarniškega prostora za nadzorne organizacije civilne družbe, ki je nujen za nadaljnje skupne akcije. Kombiniran obrambni in proaktivni pristop bo koaliciji omogočil, da hkrati igra vlogo pri obrambi in odzivu na omejitve prostora za delovanje in represijo, hkrati pa si bo aktivno prizadevala za vplivanje na sistemske spremembe.

Partnerji

Vodja projekta: Mirovni inštitut

Partnerji: Društvo novinarjev Slovenije, Pod črto

Financerji

civitates