Izdajanje računov

Vsi samozaposleni, tudi normiranci morajo voditi evidenco izstavljenih računov. Evidenca pomeni le, da so računi zbrani in hranjeni. To pomeni, da morajo vsi, tudi tisti, ki tega do sedaj niso počeli, izplačevalcu dohodka za opravljeno delo izstaviti račun. Računi se bodo glasili na bruto znesek, saj izplačevalci niso več dolžni akontirati dohodnine.

Samostojni novinar, ki ni zavezanec za ddv za vsako svojo storitev izstavi račun, ki vključuje:

  • kraj in datum izdaje ter zaporedna številka računa (zaporedne številke si morajo slediti po logičnem zaporedju, saj se z vsoto izdanih računov dokazuje, da v zadnjih 12. mesecih ni prekoračil zneska 50.000 evrov, kar je nov prag vključitve v DDV);
  • ime in sedež oziroma stalno prebivališče;
  • davčna številka izdajatelja računa;
  • cena storitve brez DDV;
  • skupna vrednost zaračunane storitve brez DDV;
  • na računu mora biti izpisana klavzula: Nisem registriran/a za namene DDV.