Primerjava izračuna dohodnine normiranca vs. dejanski stroški

Primerjava izračuna dohodnine normiranca vs. dejanski stroški

Izračun je pripravljen za tri letne dohodke, kot strošek smo upoštevali le plačane prispevke za socialno varnost, v izračun tudi ni vključena morebitna olajšava za vzdrževane družinske člane v višini 2.436,92 EUR. Izračun pokaže, da je še pri letnem dohodku 20.000 EUR odmerjena dohodnina nižja, kot če davčno osnovo samostojni novinar uveljavlja po sistemu normiranih stroškov.

Primerjava izračuna dohodnine za normiranca in samozaposlenega, ki vodi enostavno knjigovodstvo (brez upoštevanja dodatnih dejanskih materialnih stroškov, razen plačanih prispevkov) za leto 2013

dohodek normiranec vodi knjige
10.000
normirani stroški 80 %   8.000 plačani prispevki 369,46 × 12   4.433,52
dohodek za odmero davka   2.000 osnova   5.566,48
akontacija dohodnine 20 %      400 posebna osebna olajšava 15 %      1.500
  splošna olajšava   6.519,82
skupaj            0
dohodnina 16 %            0
15.000
plačani prispevki 369,46×12   4.433,52
normirani stroški 80 % 12.000 osnova 10.566,48
dohodek za odmero davka   3.000 posebna osebna olajšava 15%   2.250,00
akontacija dohodnine 20 %      600 splošna olajšava   6.519,82
skupaj   1.796,66
dohodnina 16 %      287,47
20.000
plačani prispevki 554,18×12   6.650,16
normirani stroški 80 % 16.000 osnova 13.349,84
dohodek za odmero davka   4.000 posebna osebna olajšava   3.000,00
akontacija dohodnine 20 %   800 splošna olajšava   3.302,70
skupaj   7.047,14
dohodnina 16%   1.127,54
od 8.021,34 do 8.044,67 = 27%               0

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave v 2024