Obračun in akontacija dohodnine

Obračun in akontacija dohodnine

SAMOSTOJNI NOVINAR BO MORAL SAM OBRAČUNATI IN AKONTIRATI DOHODNINO

Do sedaj je plačnik honorarja za samostojnega novinarja obračunal in plačal akontacijo dohodnine ob izplačilu dohodka na Rek-2 obrazcu. Po novem bodo izplačevalci honorarja normirancu izplačali bruto znesek.

Obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti, bodo morali normiranci oddati enkrat letno ODDATI SAMI, do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, tako kot določa ZDavP-2F. Za vse normirance bo veljalo, da bodo predhodno akontacijo plačevali v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Če znesek predhodne akontacije ne bo presegel 400,00 EUR, bodo plačila trimesečna, sicer mesečna.

Normiranci bodo prvič oddali davčni obračun za davčno osnovo leta 2013, do 31. marca 2014. Izračun akontacije in obrokov akontacije za leto 2013 pa bodo morali normiranci predložiti najpozneje do 2. aprila 2013. V davčni obračun bodo vključili vse prihodke, ki jih bodo obračunali v koledarskem letu, ne glede na to ali bodo dobili plačane ali ne. Pri izračunu davčne osnove bodo upoštevali 70 % normiranih stroškov. Obrazec za davčni obračun kot tudi vsa navodila natančno predpisuje DURS. 

Poleg tega Zdoh-2L spreminja tudi 49. člen, ki določa, da se prihodki upoštevajo šele ob njihovem plačilu. Po novem se bodo prihodki pripoznali ob njihovem nastanku. To pomeni, da bodo vsi normiranci prešli s t.i. plačane realizacije na obračunano realizacijo. V izračun bo štel vse prihodke, od januarja 20XX-1 do decembra leta 20XX-1 in to ne glede na to, ali je zanje že prejel plačilo ali ne. To bo veljalo za vse samozaposlene, ne glede na to ali bodo že v sistemu normiranih odhodkov ali se bodo za ta sistem šele odločili.