Obdavčitev prihodka samostojnega novinarja z upoštevanjem normiranih stroškov

Obdavčitev prihodka samostojnega novinarja z upoštevanjem normiranih stroškov

Samozaposleni lahko svoj dohodek iz dejavnosti ugotavlja na dva načina:

  • z upoštevanjem normiranimi stroški (to so stroški, ki mu jih država v naprej prizna in jih ni potrebno dokazovati z dejanskimi računi),
  • z ugotavljanjem dejanskih stroškov z uporabo enostavnega knjigovodstva.

POGOJ ZA VSTOP V SISTEM NORMIRANIH STROŠKOV JE PO NOVEM 50.000 EVROV LETNIH PRIHODKOV
ZDoh-2L spreminja 48. člen in s tem pogoje za vstop v sistem normiranih stroškov. Edini pogoj za vstop v sistem normiranih stroškov bo višina prihodkov, ki ne bodo smeli presegati 50.000 EUR. Obdobje za ugotavljanje višine prihodkov bo predhodno davčno leto, ki je običajno enako koledarskemu letu.

Ssmozaposleni, ki po stari zakonodaji niso izpolnjevali pogojev za uveljavljanje normiranih stroškov bodo imeli, tako kot ostali možnost, da bodo do 2. aprila 2013 pri davčnem uradu opravijo priglasitev. To bodo storili z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani DURS – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 – obrazec 3.

NAMESTO 25% PRIZNANIH 80% NORMIRANIH STROŠKOV, STOPNJA DAVKA BO 20%

Opredelitev davčne osnove ostaja nespremenjena. Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti bo enaka razliki med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Pomembno spremembo prinaša 59. člen ZDoh-2L, ki določa višino normiranih odhodkov. Ti ne bodo več znašali 25 %, ampak 80 % ustvarjenih prihodkov.

  • davčna osnova = prihodki – odhodki = prihodki – 80 % prihodkov

Pri uveljavljanju normiranih stroškov se ne bo upoštevalo nobenih olajšav, odpadejo torej 15% posebna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, splošna olajšava, olajšava za prostovoljno pokojninsko zavarovanje itd., prav tako se od osnove ne bodo odštevali plačani prispevki za socialno varnost.

Tisti, ki bodo ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, pa bodo te olajšave lahko uveljavljali, saj gre za dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo (ni dokončen davek).

Novost bo tudi samodejno podaljšanje izbranega ugotavljanja davčne osnove. Priglasitve ne bo več potrebno predlagati vsako leto znova. Samozaposleni ostaja v sistemu normiranih stroškov dokler davčnega organa ne obvesti o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Zaradi sprememb na področju akontiranja davka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov davčni organ ne bo več izdajal potrdilo načinu ugotavljanja davčne osnove.

Na podlagi priglasitve bo davčni organ zavezanca le označil kot zavezanca, ki davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Tako spremembe ZDoh-2L kot spremembe ZDavP-2F bodo normirancem naložile obveznost spremljanja višine prihodkov, za vsako davčno leto. Normiranci bodo morali za vsako davčno leto preverjati ali še izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki. Če pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo brez obvestila davčnega organa prešli na ugotavljanje davčne osnove z dejanskimi stroški. Prekršek in globa sta predvidena za zavezanca, ki za dve zaporedni predhodni davčni leti ne bo izpolnil prihodkovnega pogoja in ne bo prešel na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov.