AVK naj skrbno pregleda posledice povezovanja družb Pro Plus in Telemach za medijski trg

Stališče

AVK naj skrbno pregleda posledice povezovanja družb Pro Plus in Telemach za medijski trg

Foto: Mavric Pivk, Delo

V Društvu novinarjev Slovenije načeloma pozdravljamo prihod tujih, finančno močnih vlagateljev v slovenske medije, saj je bilo njihovo lastništvo v preteklosti, deloma pa tudi v sedanjosti, eden od pomembnih razlogov za njihove težave. Kljub temu opozarjamo, da bi lahko imel prevzem medijske hiše Pro Plus, ki prehaja v roke skupine United Group, velike neposredne in posredne posledice za slovenski medijski trg.

Prvič v njegovi zgodovini bo namreč prišlo do tako obsežne koncentracije med področjema medijev in telekomunikacij. Povezovanje medijske hiše, ki ima v lasti dva televizijska programa, ki sta med najbolj gledanimi, več ostalih TV kanalov in najbolj obiskano domačo spletno stran, in telekomunikacijskega operaterja, ki ponuja televizijske storitve, mobilno telefonijo in druge storitve v različnih paketih, utegne imeti velik vpliv na oglaševalski trg in posledično na ostale medije. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da so tržne razmere na slovenskem oglaševalskem trgu že vrsto let takšne, da onemogočajo vzpostavitev vzdržnega poslovnega modela za vstop novih igralcev.

Opravljanje telekomunikacijske ter radijske in televizijske dejavnosti je nezdružljivo tudi po 61. členu Zakona o medijih.

“Operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve, ne more biti tudi izdajatelj radijskega ali televizijskega programa in ne sme razširjati programskih ali oglaševalskih vsebin, razen kadar pridobi dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti iz 105. člena tega zakona.”

V DNS zato pristojnega regulatorja, Agencijo za varstvo konkurence (AVK), pozivamo, naj skrbno pretehta vse vidike povezovanja, z ustreznimi ukrepi in zavezami pa stori vse za zaščito ostalih igralcev na medijskem trgu. Pričakujemo tudi, da bo morebitni novi lastnik vlagal v profesionalno, kakovostno in etično novinarstvo.