Delavnice: Kako poročati o nasilju v družini in nasilju nad ženskami

Obvestilo

Delavnice: Kako poročati o nasilju v družini in nasilju nad ženskami

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in Društvo novinarjev Slovenije

organizirata serijo delavnic

Kako izboljšati poročanje o nasilju v družini in nasilju nad ženskami

– v torek, 27. septembra, ob 10. uri na RTV Slovenija

– v četrtek, 29. septembra, ob 11. uri na Večeru za novinarje štajerske regije

– v četrtek, 29. septembra, ob 18. uri na Primorskih novicah za primorske novinarje

– v torek, 4. oktobra, ob 10. uri na Delu

– v torek, 4. oktobra, 0b 20. uri na Pro Plus

Zgodbe o nasilju v družini mnogokrat pridejo na naslovne strani ter v najbolj gledane in poslušane termine, vendar praviloma le za krajši čas.  Zaradi tržne naravnanosti medijev, so pogosto senzacionalistične, pretirano posegajo v zasebnost vpletenih ter ne upoštevajo specifične dinamike in značilnosti nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Mediji zato pogosto širijo stereotipe o žrtvah in povzročiteljih nasilja. Dejavnike tveganja kot sta alhokolizem ali ljubosumje napačno razumejo kot vzroke za nasilje ali celo olajševalne okoliščine. Nasilje predstavljajo v zasebni sferi in s tem zanikajo odgovornost družbe in vseh, ki nasilje opazujejo.

Da bi novinarkam in novinarjem pomagali izboljšati predstavljanje zgodb o nasilju v družini smo pripravili spletni PRIROČNIK ZA MEDIJE Kako poročati o nasilju v družini in nasilju nad ženskami.

Priročnik bomo predstavili na seriji delavnic, namenjene so novinarkam in novinarjem, urednicam in urednikom, na njih pa bodo sodelovale/i:

–       Maja Plaz (Društvo SOS telefon) bo predstavila vidik žrtev (neposrednih in posrednih), posledice ustreznega in neustreznega poročanja za žrtve (grožnje ob odmevnih primerih »ti boš naslednja«, povečanje števila klicev na SOS telefon, strah pred prijavo), pojasnila bo, zakaj je širjenje spolnih stereotipov in mitov o nasilju nad ženskami in nasilju v družini nesprejemljivo in nevarno;

–       Sendi Murgel (Skupnost centrov za socialno delo) bo z udeleženci in udeleženkami pregledala zakonsko podlago za ovire pri posredovanju informacij in podatkov javnosti ter pojasnila, kako lahko CSD sodelujejo z mediji. Odgovorila bo, kaj je največja korist odraslih in otrok – žrtev nasilja, v družini, kakšna je razlika med podatki o odraslih in otrocih, in kaj so občutljivi podatki;

–       Anton Toni Klančnik (Generalna policijska uprava) bo s stališča policije predstavil posebnosti, ki se jih morajo mediji zavedati, ko poročajo o nasilju v družini in nekatere specifične reakcije udeleženih oseb, dodal pa bo tudi predvidene novosti iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini;

–       Ranka Ivelja (Novinarsko častno razsodišče) bo predstavila priporočila za novinarke/novinarje in primere ustreznega in neustreznega poročanja.

Delavnice bodo interaktivne, posamezna delavnica bo trajala dve uri.