Društvo pozdravlja odločitev Delove uprave

Stališče

Društvo pozdravlja odločitev Delove uprave

Foto: Tomaž Zajelšnik

Društvo novinarjev Slovenije pozdravlja odločitev uprave Dela, da Dejanu Karbi vrne službo. Včerajšnjo razveljavitev sporazumne odpovedi delovnega razmerja razume kot priznanje pomena novinarske avtonomije in legalnih načinovi razreševanja notranjih konfliktov s strani delove uprave. Primer Dejana Karbe je novinarsko in širšo javnost ponovno opozoril na pomankljive mehanizme za razreševanje konfliktov znotraj uredništev in med upravo in uredništvom, na katere je društvo opozarjalo že pri spremembah zakona o medijih. V ta namen bi morale medijske hiše sprejeti uredniške statute. K neljubemu zapletu pa je po mnenju društva prispevala tudi neurejena lastniška struktura slovenskih medijev, saj začasne uprave ne poznajo delovanja medijev in načel poklicne avtonomije, ki so s tem povezani.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije
v Ljubljani, 18. januarja 2013