Komentar na izjave ministra za kulturo na novinarski konferenci Vlade RS dne 28. 4. 2020

Komentar

Komentar na izjave ministra za kulturo na novinarski konferenci Vlade RS dne 28. 4. 2020

Rajko Djordjevič, direktor VTVFoto: Bojan Velikonja, Dnevnik

Izjava dneva ali kar BOB leta 2020!

Minister za kulturo Vasko Simoniti na današnji tiskovni konferenci: »Zaenkrat ne kaže nobenemu mediju, da je ogrožen ali, da bo propadel«.

In to izjavi po tem, ko je prejel dva dopisa Medijske zbornice pri GZS in več združenj radijskih in televizijskih postaj Slovenije, z obrazložitvijo alarmantnega finančnega stanja medijev v nastali situaciji.

Od prvega dne epidemije COVID-19, smo mediji, ki delujemo v javnem interesu, »v prvi bojni liniji«.

Televizijski in radijski programi, Medijska zbornica, radijska in televizijska združenja, društvo novinarjev in še kdo opozarjamo, da medijev ne moremo enačiti z gospodarskimi družbami, ko gre za finančne ukrepe. Radijski in televizijski programi s statusom posebnega pomena imamo z merili predpisane zakonske obveznosti, ki jih moramo izpolnjevati tudi v času krize. Zato medijev ne moremo kar ugasniti, zakleniti vrat, dati vse delavce na čakanje in počakati, da vse skupaj mine. Ravno lokalni in regionalni mediji smo v ključnih trenutkih, na svojih področjih podajali informacije, ki so jih in jih še vedno državljani potrebujejo. Mi smo tisti, ki posredujemo informacije lokalnih civilnih zaščit, zdravstvenih ustanov, policije, centrov za socialno delo, Rdečega križa, finančnih uprav, šol itd.

Kljub številnim preventivnim ukrepom, ki smo jih morali tudi sami vpeljati v delovne procese, mediji, predvsem radiji in televizije, ne moremo pripravljati vsebin od doma in se zadovoljiti s trenutno sprejetimi finančnimi ukrepi. V dani situaciji, ko je oglaševanje na lokalni ravni popolnoma ugasnilo, smo odvisni od pomoči države. Ministrstvu za kulturo in vladi smo predlagali nekaj nujnih ukrepov, ki bi finančno rešili lokalne in regionalne medije pred propadom. Prvi predlog je bil, da ministrstvo tistim medijem, ki delujejo v javnem interesu tudi v času krize, dodeli minimalna nepovratna sredstva, glede na velikost medija. Drugi predlog pa, da ministrstvo za kulturo takoj nakaže medijem zneske na osnovi že podpisanih pogodb letošnjega medijskega razpisa, za katerega so sredstva v proračunu že zagotovljena. Ministrstvo ni upoštevalo predlogov Medijske zbornice in združenj, je pa zmanjšalo že pridobljena sredstva na 30 % od vrednosti podpisanih pogodb. Minister ni pojasnil javnosti, da je vsak izdajatelj lahko prijavil na medijski razpis le en projekt in še ta je bil limitiran na maksimalno možno sofinanciranje 100.000 evrov. Da bo bolj razumljivo, je treba pojasniti.

VTV je na razpis prijavila letni projekt v skupni vrednosti 260.000 evrov, komisija je od možnih največ 100.000 evrov projekt ocenila na 83.000 evrov – na 32 % od celotnega stroška projekta, ki ga bo moral izdajatelj (VTV) na koncu leta v celotni vrednosti tudi dokazati z računi in bančnimi izpiski. Torej, ministrstvo bo od teh 83.000 evrov izplačalo le 30 % oziroma 24.900 evrov. To pa znaša le 9,6 % od celotnega stroška projekta. In po ministrovem mnenju bi to moralo zadostovati za štiri mesece dela ene regionalne televizije, ki že trideset le deluje v javnem interesu in ima trenutno 12 redno zaposlenih in 17 zunanjih sodelavcev (novinarjev, snemalcev, montažerjev …). Po veljavnem zakonu o medijih bi moralo ministrstvo za kulturo vsako leto razpisati za programe posebnega pomena kar osem programskih vsebin, ne pa samo za eno. O tem, da država že od sprejetja zakona o medijih krši svoj zakon, kričimo mediji, opozarjajo tudi poslanci v državnem zboru, ministri, pa se nič ne zgodi.

Minister Simoniti ne ve ali pa ga niso podučili o resnosti situacije na medijskem področju, saj je na tiskovni konferenci zavajal javnost s tem, da je večkrat navedel napačna dejstva. Izjavil je tudi, da »v tem času in v tem trenutku nobeden od medijev ni ogrožen ali da bi zaradi tega ukrepa propadel« in da »so vprašanja novinarjev v tej smeri dramatično pretirana«. Stanje je alarmantno! Ob dejstvu, da je zaradi že večletnega mačehovskega odnosa države do medijev, še posebej do programov posebnega pomena, ki jih država po zakonu mora sofinancirati, ugasnilo že kar precej pomembnih lokalnih in regionalnih medijev ali pa so se morali zaradi preživetja prodati komercialnim mrežam.

Člani Medijske zbornice pri GZS smo ob današnjem nastopu ministra za kulturo na tiskovni konferenci zelo zaskrbljeni in razočarani. Upamo, da je stališče predsednika vlade Janeza Janše in poslancev v državnem zboru drugačno in da se bodo zadeve na koncu obrnile v pozitivno smer.

Rajko Djordjevič, direktor  VTV,

predsednik Združenja radijskih in televizijskih programov,

predsednik Medijske zbornice pri GZS

Velenje, 28. 4. 2020