Mediji so prestopili etično mejo

Stališče

Mediji so prestopili etično mejo

Kodeks novinarjev Slovenije določa, da mora biti novinar pazljiv pri omembi imen in objavi fotografij in posnetkov storilcev, žrtev in njihovih svojcev v poročilih o nesrečah in predkazenskih postopkih. Posebno obzirnost mora pokazati pri poročanju o osebah, ki jih je doletela družinska tragedija, identitete žrtve ne sme razkriti, ne objaviti materiala, ki bi prispeval k razkritju. Novinarji si pri presoji, ali ima pravica javnosti do obveščenosti prednost pred pravico do zasebnosti, pomagajo s testom sorazmernosti iz Smernic za poročanje o otrocih, ki določajo tudi, da soglasje otroka, staršev ali drugih skrbnikov novinarja ne odvezuje odgovornosti, da prispevek pripravi skladno z otrokovo največjo koristjo.

Društvo novinarjev Slovenije opozarja, da so nekateri mediji pri poročanju o tragični smrti deklice iz Gorenjske, prestopili etično mejo. Ne glede na grozovitost samega dogodka in dejstva, da je žrtev deklica, stara dve leti, javni interes za objavo polnega imena in fotografij domnevnih storilcev, ne more prevladati nad pravico do zasebnosti svojcev žrtve, predvsem otrok domnevnih storilcev, ki jim takšne medijske objave povzročajo dodatno škodo.

Nekateri mediji so objavili tudi fotografijo deklice tik pred smrtjo, kar govori o popolni odsotnosti etične presoje takšne objave. Novinarsko častno razsodišče je že pred časom v zvezi s pieteto sprejelo sledečo izjavo:

NČR ugotavlja, da je v slovenskih medijih, zlasti v tabloidih, močno padla občutljivost za temeljno dostojanstvo človeškega bitja po smrti. Vsak človek ima pravico do pietete, tudi ljudje, ki so zaradi tega, ker so javne osebe, sicer bolj izpostavljeni medijski radovednosti.  V omenjenih medijih pa se ta radovednost že pri “navadnem” človeku, pri katerem je pogosto nasilna ali nenavadna smrt edini povod, da utegne postati zanimiv za javnost, velikokrat spušča pod dopustno raven – pri čemer način obdelave novice služi zgolj zadovoljevanju plehke in opravljive radovednosti. Objava fotografij in posnetkov trupel, posmrtnih ostankov in obdukcijskih zapisnikov je neetična. Upravičiti jo je mogoče le v izjemnih primerih.

Medije pozivamo k odgovornemu poročanju.