Nedopustno ustrahovanje in pritiski direktorja televizije Urbanije

Stališče

Nedopustno ustrahovanje in pritiski direktorja televizije Urbanije

Foto: Voranc Vogel, Delo

V Društvu novinarjev Slovenije smo bili seznanjeni z dopisom, ki ga je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija poslal odgovorni urednici Jadranki Rebernik. Direktor televizije je Sašo Krajnca in Vesno Pfeiffer obtožil, da sta brez kakršnih koli strokovnih podlag zagrešila »hudo programsko kršitev« in zato odgovorno urednico pozval, »da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala.« V društvu novinarjev ugotavljamo, da je direktor televizije s tem dopisom novinarju in urednici posredno grozil s premestitvijo in to mimo disciplinskih postopkov, v okviru katerih bi imela na voljo pravna sredstva za obrambo. Menimo, da se za formalne postopke ni odločil ravno zato, ker se zaveda, da nima pravno vzdržnih argumentov zanje. Zato ocenjujemo, da gre za nedopustno neformalno obliko pritiska, s katero želi vodstvo TV Slovenija novinarje in urednike podrediti ter jih ustrahovati tako, da bodo svoje uredniške odločitve prilagodili željam in interesom vodstva.

Po 42. členu statuta RTV Slovenija ima direktor televizije široka pooblastila, tudi programska, vendar pa le, če ugotovi dejanske kršitve zoper načela javnosti, pluralnosti in neodvisnosti. Po našem prepričanju novinar in urednica s tem, ko sta gledalcem pojasnila, da je bil prispevek o uvodniku Mladine objavljen po naročilu Jadranke Rebernik, nista kršila nobenega od teh načel. V odgovoru na očitke direktorja sta namreč pojasnila, da ta prispevek ni bil objavljen v skladu z utečenimi protokoli in da avtorizacije za njegovo objavo ni dala urednica Vesna Pfeiffer, ampak Jadranka Rebernik. S tem pojasnilom sta branila načela, ki jih navaja statut, in ne kršila programskih standardov, kot navaja direktor. Gledalce sta le seznanila z dejstvom, direktor pa ni konkretno utemeljil, katere programske standarde ali člene Kodeksa novinarjev Slovenije naj bi kršila. Glede na to, da je na podlagi neutemeljenih očitkov posredno zahteval sankcije za novinarja, je po našem mnenju prekoračil svoja pooblastila. Opozarjamo tudi, da se v skladu z 21. členom zakona o medijih novinarju ne sme »odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi.« Kakršen koli poseg v status obeh novinarjev bomo razumeli kot hudo kršitev tako medijske kot delovnopravne zakonodaje.

Obveščeni smo bili tudi, da je direktor TV Slovenija v maniri »analiz«, ki jih je opravljal že kot vladni piarovec, naročil analizo povzemanja poročanja drugih medijev na RTV Slovenija, ker da se »posamezne medije povzema nesorazmerno glede na druge«. V društvu novinarjev se ob tem sprašujemo, ali direktor meni, da gre pri povzemanju za matematični problem usklajevanja vseh medijev ali pa za avtonomne uredniške odločitve, ki temeljijo na kriteriju relevantnosti objav v drugih medijih. Prvi postulat za povzemanje pa mora biti spoštovanje etičnih in profesionalnih standardov pri izvornem viru. Direktorja televizije zato znova opominjamo, da ni urednik ter da novinarska in uredniška avtonomija po medijski zakonodaji uživa zaščito. Prav tako ga ponovno pozivamo k odstopu.