Nevladnim organizacijam na Metelkovi 6 grozi izselitev

Novice

Nevladnim organizacijam na Metelkovi 6 grozi izselitev

Foto: Klara Širovnik, Večer

Izražamo solidarnost in podporo nevladnim organizacijam, ki delujejo na Metelkovi 6 v Ljubljani in ki jim je ministrstvo za kulturo predlagalo prekinitev najemnih pogodb. V nadaljevanju objavljamo njihovo javno pismo.


ODZIV NA OBRAČUN MINISTRSTVA ZA KULTURO Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI NA METELKOVI 6

Nevladne organizacije, ki delujemo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, smo v ponedeljek, 19. oktobra 2020, dobile od upravljalca stavbe Ministrstva za kulturo RS predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, da stavbo zapustimo do 31. januarja 2021. V kolikor tega ne bomo storili, je ministrstvo zagrozilo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na naše stroške. Razlog za to naj bi bil, da ministrstvo prostore potrebuje zase in naj bi jih nameravalo obnoviti, pri čemer so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ni ponudilo nadomestnih prostorov, niti ni stopilo v dialog z nami. Odpoved najemnih pogodb je prišla na naše naslove nenapovedano in prav na dan, ko sta bili razglašeni epidemija virusa SARS-CoV-2 in policijska ura.

Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo ter ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali.

Organizacije, ki delujemo na Metelkovi 6, izhajamo iz dediščine civilnodružbenih gibanj, ki so v 80-ih letih prejšnjega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države. Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je zgodil leta 1993, ko smo kulturnice_ki, umetnice_ki in aktivistke_i zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici v Ljubljani. Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike. Namesto demilitarizacije nam vsiljujejo nakupe ogromnih količin orožja, namesto demokratizacije pa avtoritarizem po vzoru Madžarske in drugih višegrajskih držav, kjer so z nevladnimi organizacijami že obračunali na podoben način, kot želi ministrstvo za kulturo z nami.

Na Metelkovi 6 danes delujejo nevladne organizacije, kolektivi in posamezniki_ce, ki se ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Gre za mednarodno priznane akterje, ki so v skoraj 30-ih letih delovanja na tem prostoru ustvarili tako rekoč neizmerno količino knjig, filmov, revij, razstav, konferenc, festivalov, gledaliških, lutkovnih in plesnih predstav, intermedijskih projektov in raziskav, pri čemer je del te produkcije podprlo prav ministrstvo, ki nas zdaj meče na cesto. Od ministrstva za kulturo bi pričakovali, da to stanje pozna ter da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata na tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje.

Poudarjamo, da gre v primeru Metelkove 6 za edino stavbo, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam ter da organizacije, ki imamo v njej prostore, delujemo v javnem interesu.

Ministrstvu za kulturo in vladi Republike Slovenije sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo.

Center za slovensko književnost | Društvo FPS – Filmski producenti Slovenije | Društvo NSK informativni center | Društvo za retroavantgardo (Laibach) | Društvo za sodobni ples Slovenije | En Knap | Exodos Ljubljana | Forum Ljubljana | Gallus J. Carniolus | Inštitut za trajnostni razvoj | Otok, zavod za razvijanje filmske kulture / festival Kino Otok | Maska | Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi | Mirovni inštitut | Plesni Teater Ljubljana | Pravno–informacijski center nevladnih organizacij – PIC | SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana | Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč | Škuc | Ustanova Gallus | Vertigo | Vitkar zavod | Združenje slovenskih ustanov – fundacij