Novinarska aktiva nasprotujeta sankcijam zoper Korošca

Stališče

Novinarska aktiva nasprotujeta sankcijam zoper Korošca

Foto: Tina Kosec

Izjava IO AKTIVA NOVINARJEV Radia Slovenija – PROTI lovu na čarovnice in ZA konstruktiven pogovor o poklicnih novinarskih standardih

IO Aktiva novinarjev Radia Slovenija se v celoti pridružuje stališču Društva novinarjev Slovenije, ki meni, da je umik novinarja RTVS Mateja Korošca iz živih oglašanj s političnih dogodkov, zaradi izjave, izrečene v Dnevniku TV Slovenija ob obisku predsednice vlade v Mariboru, sporen, nesorazmeren in pretiran. Strinjamo se tudi s stališčem, da je v primeru, če vodstvo ali uredniki menijo, da je novinar kršil poklicna merila RTV Slovenija, najprej nujna notranja strokovna razprava oziroma komunikacija, nikakor pa ni sprejemljivo in dopustno takojšnje drastično in nelogično kaznovanje novinarja.  IO Aktiva novinarjev Radia Slovenija se zato pridružuje pozivu DNS k umiku teh sankcij zoper novinarja Mateja Korošca. Obenem pa pozivamo vodstvo RTV Slovenija, naj spodbudi razpravo o Poklicnih merilih in načelih profesionalne etike v programih RTV Slovenija, o njihovem spoštovanju, pa tudi o morebitnih spremembah in dopolnitvah. Vodstva uredništev pa bi morala imeti pri presojanju morebitnih kršitev profesionalnih novinarskih standardov enaka merila za vse.

IO Aktiva novinarjev Radia Slovenija

STALIŠČE NOVINARSKEGA AKTIVA RADIA MARIBOR DO SANKCIJ SLOVENSKE TELEVIZIJE ZOPER MATEJA KOROŠCA ZARADI POROČANJA O OBISKU PREMIERKE ALENKE BRATUŠEK V MARIBORU

Člani aktiva novinarjev Radia Maribor  menimo, da je šestmesečna prepoved oglašanja Mateja Korošca v dnevnoinformativne oddaje Televizije Slovenija glede na težo »prekrška« drastična in nepotrebna.

Menimo sicer, da je Korošec  zamešal novinarske zvrsti, saj  je komentiral (izražal osebno mnenje), namesto da bi poročal. Primer ne bi dvignil toliko medijskega prahu, če bi se odgovorni odločili namesto za pretirano kazen za analizo njegovega prispevka, ki bi  opozorila na strokovne napake, ki so se mu zgodile pri poročanju o obisku premierke v Mariboru.

Prepričani smo, da je bila odločitev prenagljena in pričakujemo, da se tako ravna, tudi v kakšnih drugih primerih poročanja ali vodenja oddaj. Sprašujemo se tudi, ali smo bili na novinarski prispevek opozorjeni s strani politike, ali smo glede na odziv v medijih zadevo sprožili na RTV Slovenija?  Oboje je vredno temeljitega premisleka.

Za novinarski aktiv Radia Maribor: Zoran Milovanovič