Odgovor vodstva RTVS na skupno novinarsko izjavo

Obvestilo

Odgovor vodstva RTVS na skupno novinarsko izjavo

Javni zavod RTV Slovenija je na podlagi sklepa vlade z dne, 8. 3. 2012, s katerim je »v javnem sektorju od dneva sprejema sklepa do preklica, prepovedano sklepanje vseh avtorskih in svetovalnih pogodb«, enotam posredovalo navodilo prepovedi sklepanja avtorskih pogodb. To je vodstvo RTV Slovenija naredilo zato, ker je RTV Slovenija kot javni zavod del javnega sektorja.

Vodstvo RTV Slovenija je z namenom pridobitve pojasnila nemudoma posredovalo vladi pisno zaprosilo za tolmačenje, ali sklep resnično zavezuje RTV Slovenija, saj so se pojavile neuradne informacije, da naj bi bil pri tem izvzet. Pojasnilo, ki smo ga 30. 3. 2012 prejeli od Direktorata za medije, vsebuje tudi naslednji zapis: »Do sprejema kakršne koli druge odločitve sklep Vlade Republike Slovenije z dne 8. 3. 2012 v celoti ostaja v veljavi, kar pomeni, da je potrebno za sklenitev pogodbe pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.«

V ponedeljek, 2. 4. 2012, je zato vodstvo RTV Slovenija na Generalni sekretariat vlade RS naslovilo vlogo z zahtevkom, da bi vlada vendarle dovolila sklepanje avtorskih pogodb na RTV Slovenija, ki so pomembne za nadaljnje ustvarjanje programskih vsebin. Ob tem smo Vlado Republike Slovenije opozorili, da je »z znižanjem obsega avtorskih del brez načrtne redefinicije programskih vsebin porušeno razmerje in deleži zastavljeni v Programsko poslovnem načrtu 2012, kot tudi razmerja in deleži z zakonom opredeljene javne službe.« Obenem smo vlado opozorili, da grozi zavodu ohromitev dejavnosti na več nivojih, zato smo v priloženem gradivu nanizali seznam tistih oddaj in programskih vsebin, ki jih v prihodnje zaradi prepovedi ni mogoče več predvajati, saj je sklepanje avtorskih pogodb z njihovimi ustvarjalci ustavljeno. Ob tem smo tudi poudarili, da pomeni odločanje vlade o programskih vsebinah Radiotelevizije Slovenija poseganje v institucionalno avtonomijo javnega zavoda in programske pristojnosti Programskega sveta zavoda. Z nastalo situacijo pa vodstvo sproti seznanja tudi Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija.

Vodstvo RTV Slovenija izraža trdno prepričanje, da je v prizadevanju za čim prejšnjo rešitev postopalo  ažurno, učinkovito, z vsemi potrebnimi aktivnostmi, predvsem pa v skladu z zakonodajo in pravili delovanja pravne države. Ker gre za situacijo, ki je za delovanje našega zavoda, predvsem pa za naše številne občasne in stalne honorarne sodelavce, vse prej kot ugodna, bi pričakovali, da bi novinarske stanovske organizacije, v okviru katerih so združeni tudi številni stalni honorarni sodelavci javnega zavoda RTV Slovenija, odločneje podprle prizadevanja zavoda za čim prejšnjo rešitev nastale situacije, v kolikor temu ne bi izrazili vsaj razumevanja.

Služba za odnose z javnostjo
RTV Slovenija