Podpora DNS izglasovani opozorilni stavki na RTV Slovenija

Stališče

Podpora DNS izglasovani opozorilni stavki na RTV Slovenija

Foto: Leon Vidic, Delo

V Društvu novinarjev Slovenije izražamo polno podporo izglasovani opozorilni stavki novinarjev in ustvarjalcev na RTV Slovenija. Preko aktivov novinarjev Društva novinarjev Slovenije na javnem mediju in tudi samostojno že mesece opozarjamo na vse postopkovne kršitve pri imenovanjih in upravljanju, nespoštovanje profesionalnih standardov, odsotnost dialoga med vodstvom in ustvarjalci programov ter posege v uredniško avtonomijo. Stavka je upravičena in utemeljena, saj sta socialni dialog ter institucionalno-uredniška neodvisnost osnovna pogoja za delovanje javne radiotelevizije v interesu javnosti. RTV Slovenija je največji medijski zaposlovalec, z največ uredništvi, razvejano dopisniško mrežo in najbolj raznoliko produkcijo vsebin in kot takšna predstavlja steber slovenske medijske ponudbe. Odločitev za stavko nikoli ni lahka, še toliko težja je zaradi zavez javnosti v novinarstvu. Dejstvo, da je bila stavka izglasovana, kaže na nevzdržne razmere na javnem mediju in željo ustvarjalcev programa, da ustavijo razgradnjo profesionalnosti in ugleda.

V Društvu novinarjev Slovenije vodstvo radiotelevizije pozivamo, da se odzove na stavkovne zahteve oziroma odstopi, k čemur smo ga že večkrat pozvali.