Previdno pri poročanju o samomorih in mladoletnikih

Stališče

Previdno pri poročanju o samomorih in mladoletnikih

Foto: Jernej Žumer

Ob zadnjem odzivu medijev na tragični samomor mladoletnice znova poudarjamo, da morajo biti mediji previdni pri poročanju o samomorih in o tragedijah, v katere so vpleteni mladoletniki. 23. člen kodeksa določa, da novinar o samomoru in poskusu samomora poroča le, če to narekuje javni interes. Pri tem vzroke in okoliščine samomora ali poskusa samomora navaja previdno. Ne navaja metode in kraja dejanja. Identiteto osebe, ki je storila ali poskusila storiti samomor, razkrije le, če za to obstaja javni interes. Novinarke in novinarji si pri poročanju lahko pomagajo tudi s smernicami za poročanje o samomoru in s Smernicami za poročanje o otrocih.

Smernice za poročanje o samomoru medije med drugim napotujejo, naj navajajo informacije o tem, kje poiskati pomoč v primeru duševne stiske in splošne nasvete o načinih pomoči.

SMERNICE ZA POROČANJE O SAMOMORU

Deveti člen Smernic za poročanje o otrocih določa:
Pri poročanju o nasilju, spolnih zlorabah, samomorih, nesrečah s tragičnim izidom, družinskih tragedijah in drugih okoliščinah, katerih razkritje bi dolgotrajno zaznamovalo otrokovo življenje in vplivalo na njegov osebnostni razvoj, novinarji:
– ne objavijo otrokovih osebnih in drugih podatkov (imena šole, vrtca in druge sorodne ustanove), ki bi omogočili razkritje otrokove identitete;
– ne objavijo podatkov o starših, skrbnikih in drugih udeleženih, tako da bi bilo mogoče otroka identificirati;
– z objavo fotografij in drugega zvočnega in slikovnega gradiva ne razkrijejo otrokove identitete.

SMERNICE ZA POROČANJE O OTROCIH