Protest proti zlorabi novinarskega prostora

Stališče

Protest proti zlorabi novinarskega prostora

Društvo novinarjev Slovenije je ogorčeno nad današnjimi naslovnicami Večera, Dela in Dnevnika, zato ostro protestira proti zlorabi novinarskega prostora. Gre za nedopusten vdor oglaševalskih vsebin v časopise, ki po našem mnenju niso nedvoumno in prepoznavno ločene od novinarskih besedil, kot to zahteva Kodeks novinarjev Slovenije v 25. členu: “Prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih ali politično propagandnih besedil ni dopustno. Oglasna sporočila, plačane objave in oglasi morajo biti prepoznavno in nedvoumno ločeni od novinarskih besedil. Če obstaja kakršenkoli dvom, mora biti nedvoumno označeno, da gre za oglas. Hibridi med oglaševalskimi ali politično propagandnimi in novinarskimi vsebinami so nedopustni.” Enako zahteva tudi Listina o nedopustnosti prikritega oglaševanja: “Promocijski ali predstavitveni prispevki ne obstajajo. V medijih so le oglasi in novinarski prispevki. Slednji so delo uredništva.”

Danes je dan, ko so slovenski časniki poteptali osnovne novinarske in etične standarde. Oglaševalski denar, ki so ga za to dobili, ne more biti kompenzacija za nepopravljiv udarec novinarski in uredniški integriteti in verodostojnosti. Lastniki, ki bi spoštovali novinarsko delo in standarde ter bralce, bi morali takšne oglaševalske prijeme zavrniti. Zavrniti bi jih morali tudi odgovorni oglaševalci.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije


Novinarji in uredniki Večera smo ogorčeni zaradi današnje prodane naslovnice Večera in proti njej ostro protestiramo. Ne gre za oglaševalski ovitek, ampak za nevaren presedan, nedopusten vdor oglaševalskih vsebin v časopis, ki niso nedvoumno in prepoznavno ločene od novinarskih besedil, kot to zahteva kodeks novinarjev Slovenije. Ta v 25. členu pravi: “Prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih ali politično propagandnih besedil ni dopustno. Oglasna sporočila, plačane objave in oglasi morajo biti prepoznavno in nedvoumno ločeni od novinarskih besedil. Če obstaja kakršenkoli dvom, mora biti nedvoumno označeno, da gre za oglas. Hibridi med oglaševalskimi ali politično propagandnimi in novinarskimi vsebinami so nedopustni.”

Kupljena Mercatorjeva naslovnica je kopija značilne postavitve Večerove naslovnice, istočasno pa smo v Mercatorjevem oglasu pustili tudi naš originalni logotip. Danes je neslavni dan, ko smo v Večeru poteptali osnovne novinarske in etične standarde. Oglaševalski denar, ki smo ga za to dobili, ne more biti kompenzacija za udarec novinarski in uredniški integriteti in verodostojnosti, kot ga pomeni današnja naslovnica. Lastniki, ki bi spoštovali novinarsko delo in standarde, bi se morali takšnim oglaševalskim prijemom odpovedati. To, da sta se za iste prodane naslovnice odločila tudi Delo in Dnevnik, za nas ni nobena, niti najmanjša tolažba. Od vodstva zahtevamo, da se takšnim poslovnim praksam odpove in zaščiti uredniško avtonomijo. Na ta način bodo izkazali tudi bralcem spoštovanje, kot si ga zaslužijo.

Uredniški odbor Večera
UO aktiva DNS na Večeru
Zastopstvo uredništva Večera
IO Sindikata novinarjev Večera


Aktiv novinarjev Dela podpira izjavo Društva novinarjev Slovenije glede današnje naslovnice Dela, Večera in Dnevnika.

Spreminjanje naslovnic v oglasne strani je za naš časopis že ves čas zelo mejen in kratkoviden način reševanja oglaševalskih prihodkov. Odločno protestiramo, da je tudi današnji oglas kopija običajne Delove naslovnice, ki jasno ne ločuje oglasnih in novinarskih vsebin ter tako zavaja bralce.

Od odgovornega urednika Dela in vodstva Dela v prihodnje pričakujemo spoštovanje osnovnih novinarskih standardov in prekinitev tovrstnih zavajajočih oglaševalskih praks.

IO Aktiva novinarjev Dela


Zavračamo današnjo zlorabo Dnevnikove naslovnice za objavo oglasnih sporočil. Gre za kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije, ki v 25. členu pravi: “Prepletanje ali združevanje novinarskih in oglaševalskih ali politično propagandnih besedil ni dopustno. Oglasna sporočila, plačane objave in oglasi morajo biti prepoznavno in nedvoumno ločeni od novinarskih besedil. Če obstaja kakršenkoli dvom, mora biti nedvoumno označeno, da gre za oglas. Hibridi med oglaševalskimi ali politično propagandnimi in novinarskimi vsebinami so nedopustni.” Obenem je to tudi kršitev Listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora, ki pravi: “Promocijski ali predstavitveni prispevki ne obstajajo. V medijih so le oglasi in novinarski prispevki. Slednji so delo uredništva.” Poleg tega objava oglasov po našem mnenju tudi ne spoštuje določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa, ki v 6. členu pravi: “Oglaševanje mora biti že na prvi pogled prepoznavno kot oglaševanje. Biti mora jasno in prepoznavno ločeno od redakcijskih vesti, komentarjev in drugih rubrik oz. oddaj in se nanje v nadaljevanju ne sme sklicevati, ne glede na medij, v katerem je objavljeno. Vsi oglasi v tiskanih medijih, ki po slogu ali obliki lahko zavedejo bralca v zmoto, da gre za redakcijsko gradivo, morajo biti ustrezno označeni.”

Prepričani smo tudi, da je objava oglasa, ki z obliko zavestno posnema novinarska besedila, do bralcev nespoštljiva. Bralci znajo ločiti oglas od novinarskih sporočil, vendar je neprimerno in do bralcev podcenjujoče oglase maskirati v novinarska besedila in jim s tem neupravičeno podeljevati kredibilnost. Drobna, komaj vidna opomba na naslovnici, da gre za promocijska besedila ali za oglas, le utrjuje vtis, da gre za manipulacijo.

S tem protestom se pridružujemo protestu novinarjev časopisov Delo in Večer, ki sta danes objavila sorodno prirejeno naslovko za istega naročnika oglasa, ter protestu Društva novinarjev Slovenije.

IO Aktiva novinarjev Dnevnika
IO Sindikata novinarjev Dnevnika